Άριστη τεχνολογία για μεγαλύτερη ασφάλεια

Για τη βέλτιστη και ασφαλή αποθήκευση ευαίσθητων ουσιών, όπως τα αντισώματα και οι κυτταροκαλλιέργειες, οι καταψύκτες εργαστηρίου της Liebherr είναι εξοπλισμένοι με ένα ηλεκτρονικό σύστημα ακριβείας και ενσωματωμένα συστήματα συναγερμού. Μέσω της βαθμονόμησης 3 σημείων είναι δυνατή η ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας στις συσκευές με επαγγελματικό ηλεκτρονικό σύστημα. Παράλληλα, όλες οι συσκευές ικανοποιούν το πρότυπο NF X 15 -140 ως προς τη μέγιστη σταθερότητα θερμοκρασίας και τη θερμοκρασιακή ευστάθεια.

Εργαστηριακοί καταψύκτες

Σύστημα ψύξης κατάψυξης


Μικτή χωρητικότητα


Σύστημα ψύξης ψυγείου


Πλάτος συσκευής


Ύψος συσκευής

Εξοπλισμός

Λύση δικτύωσης

Αποτελέσματα 1-9 από 9

LCexv 4010 MediLine Ψυγειοκαταψύκτης εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 361 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -30 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 361 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -30 °C

LCv 4010 MediLine Ψυγειοκαταψύκτης εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 361 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -30 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 361 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -30 °C

LGex 3410 MediLine Καταψύκτης εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 310 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -30 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 310 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -30 °C

LGPv 1420 MediLine Καταψύκτης εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 1.366 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 216 / 143 / 83 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -26 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 1.366 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -26 °C

LGPv 6520 MediLine Καταψύκτης εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 602 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 216 / 70 / 83 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -35 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 602 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -35 °C

LGPv 6527 MediLine Καταψύκτης εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 598 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 216 / 70 / 83 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -35 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 598 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -35 °C

LGPv 8420 MediLine Καταψύκτης εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 855 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 216 / 79 / 98 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -35 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 855 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -35 °C

LGUex 1500 MediLine Καταψύκτης εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 139 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -26 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 139 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -26 °C

LGv 5010 MediLine Καταψύκτης εργαστηρίου με σύστημα Comfort-Elektronik

 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 478 l
 • Εξωτερικές διαστάσεις (Υ/Π/Β) 184,4 / 75,1 / 75 cm
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -35 °C
 • Συνολικός ακαθάριστος όγκος 478 l
 • Λύση δικτύωσης με δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης
 • Ρυθμιζόμενη περιοχή θερμοκρασίας» -9 °C έως -35 °C
 • Αποτελέσματα αναζήτησης ανά σελίδα

Υπόδειξη: Παρά την προσεκτική διαχείριση δεδομένων, το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και αποκλίσεων της εικόνας και του περιεχομένου κειμένου σε σύγκριση με την αρχική συσκευή.