Άνετος χειρισμός και πρακτικός εξοπλισμός

Τα ψυγεία και οι καταψύκτες για αρτοποιεία και των ζαχαροπλαστεία υφίστανται μεγάλη καταπόνηση. Στους παράγοντες που προκαλούν καταπόνηση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η σκόνη και το αλεύρι στον αέρα, όπως και το συχνό άνοιγμα και κλείσιμο των πορτών. Στο πλαίσιο της καθημερινής εργασίας, οι επαγγελματικές συσκευές πρέπει να είναι εύχρηστες και να καθαρίζονται εύκολα. Επίσης, πρέπει να λειτουργούν αξιόπιστα, οικονομικά και να καταναλώνουν λίγη ενέργεια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι συσκευές της Liebherr για αρτοποιεία αναπτύχθηκαν με βάση αυτές τις απαιτήσεις.