Επιλέξτε τη χώρα σας
Κλείσιμο

Για τις αυτόνομες συσκευές με οθόνη στην πόρτα:

Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο.

Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο ή το SmartDeviceBox δεν μπορεί να συνδεθεί με το Liebherr.

Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί, αλλά είτε το SmartDeviceBox δεν έχει συνδεθεί με κάποιο δίκτυο ή το SmartDeviceBox έχει συνδεθεί με ένα δίκτυο, αλλά το δίκτυο δεν μπορεί να βρεθεί. (π.χ. απενεργοποίηση νυκτός)

Εντοιχιζόμενες συσκευές και τύπου Monolith

Στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης μπορείτε να βρείτε την περιγραφή των συμβόλων. Το εγχειρίδιο συνοδεύει τη συσκευή σας.

Η λίστα επιθυμιών περιλαμβάνει:
Προστέθηκε πρόσφατα: Η λίστα επιθυμιών σας δεν περιλαμβάνει κανένα προϊόν.
close