Εντοιχιζόμενα μοντέλα Side by Side

Μοντάζ πόρτας


Ενεργειακή κλάση

Εξοπλισμός

Θήκη 0°


Αποτελέσματα 1-5 από 5

SBS 66I2 Premium NoFrost Πλήρως εντοιχιζόμενος συνδυασμός Side by Side με NoFrost

Ενεργειακή κλάση A++ | A++
Ωφέλιμη χωρητικότητα, συνολικά 255 | 248 l
Είδος εντοιχισμού Πλήρως εντοιχιζόμενο
Μοντάζ πόρτας Πόρτα πάνω στην πόρτα
Συνδεσιμότητα (δυνατότητα SmartDevice)

SBS 66I3 Premium BioFresh NoFrost Πλήρως εντοιχιζόμενος συνδυασμός Side-by-Side με BioFresh και NoFrost

Ενεργειακή κλάση A++ | A++
Θήκη 0° BioFresh
Ωφέλιμη χωρητικότητα, συνολικά 255 | 233 l
Είδος εντοιχισμού Πλήρως εντοιχιζόμενο
Μοντάζ πόρτας Πόρτα πάνω στην πόρτα
Συνδεσιμότητα (δυνατότητα SmartDevice)

SBS 70I2 Comfort NoFrost Πλήρως εντοιχιζόμενος συνδυασμός Side by Side με NoFrost

Ενεργειακή κλάση A++ | A++
Ωφέλιμη χωρητικότητα, συνολικά 213 | 325 l
Είδος εντοιχισμού Πλήρως εντοιχιζόμενο
Μοντάζ πόρτας Πόρτα πάνω στην πόρτα
Συνδεσιμότητα (δυνατότητα SmartDevice)

SBS 70I4 Premium BioFresh NoFrost Πλήρως εντοιχιζόμενος συνδυασμός Side-by-Side με BioFresh και NoFrost

Ενεργειακή κλάση A++ | A+++
Θήκη 0° BioFresh
Ωφέλιμη χωρητικότητα, συνολικά 209 | 301 l
Είδος εντοιχισμού Πλήρως εντοιχιζόμενο
Μοντάζ πόρτας Πόρτα πάνω στην πόρτα
Συνδεσιμότητα (δυνατότητα SmartDevice)

SBS 70I4 Premium BioFresh NoFrost Πλήρως εντοιχιζόμενος συνδυασμός Side-by-Side με BioFresh και NoFrost

Ενεργειακή κλάση A++ | A++
Θήκη 0° BioFresh
Ωφέλιμη χωρητικότητα, συνολικά 209 | 301 l
Είδος εντοιχισμού Πλήρως εντοιχιζόμενο
Μοντάζ πόρτας Πόρτα πάνω στην πόρτα
Συνδεσιμότητα (δυνατότητα SmartDevice)
  • Αποτελέσματα αναζήτησης ανά σελίδα

Υπόδειξη: Παρά την προσεκτική διαχείριση δεδομένων, το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και αποκλίσεων της εικόνας και του περιεχομένου κειμένου σε σύγκριση με την αρχική συσκευή.