Επιλέξτε τη χώρα σας
Κλείσιμο

Τι σημαίνουν τα εικονίδια σχετικά με το SmartDevice στην οθόνη της συσκευής;

Για εντοιχιζόμενες συσκευές από το 2021 και αυτόνομες συσκευές από το 2022:

 • Μέσω της οθόνης αφής πίσω από την πόρτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας Liebherr απλά και διαισθητικά. Όλες οι λειτουργίες απεικονίζονται στην οθόνη συνοπτικά.

  Μέσω της οθόνης αφής πίσω από την πόρτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας Liebherr απλά και διαισθητικά. Όλες οι λειτουργίες απεικονίζονται στην οθόνη συνοπτικά.

 • Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση WiFi του SmartDevice-Box πατώντας OK . SSID: LHSDB_xxxxxxxxxx Το SmartDevice-Box βρίσκεται για 30 λεπτά στη χειροκίνητη λειτουργία σύνδεσης. Το SmartDevice-Box εκπέμπει τώρα ένα δικό του δίκτυο, στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα WiFi. SSID: Κενό Το SmartDevice-Box βρίσκεται στη λειτουργία αναστολής λειτουργίας, πραγματοποιήστε επαναφορά στο WiFi και συνδέστε το SmartDevice-Box με το οικιακό σας δίκτυο. SSID (παραδείγματα): TP-LINK_2D43A2 ή Fritz!Box7069 Το SmartDevice-Box έχει συνδεθεί τώρα με το οικιακό σας δίκτυο.

  Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση WiFi του SmartDevice-Box πατώντας OK.

  SSID: LHSDB_xxxxxxxxxx

  Το SmartDevice-Box βρίσκεται για 30 λεπτά στη χειροκίνητη λειτουργία σύνδεσης. Το SmartDevice-Box εκπέμπει τώρα ένα δικό του δίκτυο, στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα WiFi.

  SSID: Κενό

  Το SmartDevice-Box βρίσκεται στη λειτουργία αναστολής λειτουργίας, πραγματοποιήστε επαναφορά στο WiFi και συνδέστε το SmartDevice-Box με το οικιακό σας δίκτυο.

  SSID (παραδείγματα): TP-LINK_2D43A2 ή Fritz!Box7069

  Το SmartDevice-Box έχει συνδεθεί τώρα με το οικιακό σας δίκτυο.

 • Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις WiFi του SmartDevice-Box στην προεπιλεγμένη ρύθμιση πατώντας παρατεταμένα την οθόνη για 3 δευτερόλεπτα.

  Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις WiFi του SmartDevice-Box στην προεπιλεγμένη ρύθμιση πατώντας παρατεταμένα την οθόνη για 3 δευτερόλεπτα.

 • Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο, η λειτουργία WiFi είναι ενεργοποιημένη και το SmartDevice-Box είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει σύνδεση. Το SmartDevice-Box ανοίγει ένα σημείο πρόσβασης ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής.

  Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο, η λειτουργία WiFi είναι ενεργοποιημένη και το SmartDevice-Box είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει σύνδεση. Το SmartDevice-Box ανοίγει ένα σημείο πρόσβασης ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής.

 • Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο, το SmartDevice-Box συνδέεται με το οικιακό σας δίκτυο.

  Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο, το SmartDevice-Box συνδέεται με το οικιακό σας δίκτυο.

 • Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο, το SmartDevice-Box δεν έχει πραγματοποιήσει καμία σύνδεση.

  Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο, το SmartDevice-Box δεν έχει πραγματοποιήσει καμία σύνδεση.

 • Για τις αυτόνομες συσκευές με οθόνη πίσω από την πόρτα:

 • Μέσω της οθόνης αφής πίσω από την πόρτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας Liebherr απλά και διαισθητικά. Όλες οι λειτουργίες απεικονίζονται στην οθόνη συνοπτικά.

  Μέσω της οθόνης αφής πίσω από την πόρτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας Liebherr απλά και διαισθητικά. Όλες οι λειτουργίες απεικονίζονται στην οθόνη συνοπτικά.

 • Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη σύνδεση WiFi, πατώντας το κουμπί ON/OFF .

  Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη σύνδεση WiFi, πατώντας το κουμπί ON/OFF.

 • Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις WiFi του SmartDevice-Box στην προεπιλεγμένη ρύθμιση πατώντας το κουμπί OK .

  Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις WiFi του SmartDevice-Box στην προεπιλεγμένη ρύθμιση πατώντας το κουμπί OK.

 • Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση WiFi του SmartDevice-Box πατώντας OK . SSID: LHSDB_xxxxxxxxxx Το SmartDevice-Box βρίσκεται για 30 λεπτά στη χειροκίνητη λειτουργία σύνδεσης. Το SmartDevice-Box εκπέμπει τώρα ένα δικό του δίκτυο, στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα WiFi. SSID: Κενό Το SmartDevice-Box βρίσκεται στη λειτουργία αναστολής λειτουργίας, πραγματοποιήστε επαναφορά στο WiFi και συνδέστε το SmartDevice-Box με το οικιακό σας δίκτυο. SSID (παραδείγματα): TP-LINK_2D43A2 ή Fritz!Box7069 Το SmartDevice-Box έχει συνδεθεί τώρα με το οικιακό σας δίκτυο.

  Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση WiFi του SmartDevice-Box πατώντας OK.

  SSID: LHSDB_xxxxxxxxxx

  Το SmartDevice-Box βρίσκεται για 30 λεπτά στη χειροκίνητη λειτουργία σύνδεσης. Το SmartDevice-Box εκπέμπει τώρα ένα δικό του δίκτυο, στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα WiFi.

  SSID: Κενό

  Το SmartDevice-Box βρίσκεται στη λειτουργία αναστολής λειτουργίας, πραγματοποιήστε επαναφορά στο WiFi και συνδέστε το SmartDevice-Box με το οικιακό σας δίκτυο.

  SSID (παραδείγματα): TP-LINK_2D43A2 ή Fritz!Box7069

  Το SmartDevice-Box έχει συνδεθεί τώρα με το οικιακό σας δίκτυο.

 • Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο.

  Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο.

 • Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο ή το SmartDevice-Box δεν μπορεί να συνδεθεί με το Liebherr.

  Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο ή το SmartDevice-Box δεν μπορεί να συνδεθεί με το Liebherr.

 • Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί, αλλά είτε το SmartDevice-Box δεν έχει συνδεθεί με κάποιο δίκτυο είτε το SmartDevice-Box έχει συνδεθεί με ένα δίκτυο, αλλά το δίκτυο δεν μπορεί να βρεθεί. (π.χ. απενεργοποίηση νυκτός)

  Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί, αλλά είτε το SmartDevice-Box δεν έχει συνδεθεί με κάποιο δίκτυο είτε το SmartDevice-Box έχει συνδεθεί με ένα δίκτυο, αλλά το δίκτυο δεν μπορεί να βρεθεί. (π.χ. απενεργοποίηση νυκτός)

 • Για τις αυτόνομες συσκευές με οθόνη στην πόρτα:

 • Η δική σας συσκευή Liebherr έχει μεγάλη οθόνη 2,4 ιντσών Touch & Swipe κατευθείαν μπροστά στην πόρτα. Είναι ενσωματωμένη στην πόρτα χωρίς να προεξέχει. Χάρη στα ποιοτικά υλικά καθώς και στη μαύρη γυαλιστερή επιφάνειά της ταιριάζει οπτικά απόλυτα στο δικό σας Liebherr.

  Η δική σας συσκευή Liebherr έχει μεγάλη οθόνη 2,4 ιντσών Touch & Swipe κατευθείαν μπροστά στην πόρτα. Είναι ενσωματωμένη στην πόρτα χωρίς να προεξέχει. Χάρη στα ποιοτικά υλικά καθώς και στη μαύρη γυαλιστερή επιφάνειά της ταιριάζει οπτικά απόλυτα στο δικό σας Liebherr.

 • Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο.

  Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο.

 • Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο ή το SmartDevice-Box δεν μπορεί να συνδεθεί με το Liebherr.

  Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο ή το SmartDevice-Box δεν μπορεί να συνδεθεί με το Liebherr.

 • Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί, αλλά είτε το SmartDevice-Box δεν έχει συνδεθεί με κάποιο δίκτυο είτε το SmartDevice-Box έχει συνδεθεί με ένα δίκτυο, αλλά το δίκτυο δεν μπορεί να βρεθεί. (π.χ. απενεργοποίηση νυκτός)

  Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί, αλλά είτε το SmartDevice-Box δεν έχει συνδεθεί με κάποιο δίκτυο είτε το SmartDevice-Box έχει συνδεθεί με ένα δίκτυο, αλλά το δίκτυο δεν μπορεί να βρεθεί. (π.χ. απενεργοποίηση νυκτός)

 • Για τις συσκευές Monolith:

 • Περισσότερη ακόμα άνεση προσφέρει η φωτεινή και εύχρηστη οθόνη 3,5 ιντσών πίσω από την πόρτα σας που μπορείτε να χειρίζεστε εύκολα και ξεκούραστα με την οθόνη Touch & Swipe.

  Περισσότερη ακόμα άνεση προσφέρει η φωτεινή και εύχρηστη οθόνη 3,5 ιντσών πίσω από την πόρτα σας που μπορείτε να χειρίζεστε εύκολα και ξεκούραστα με την οθόνη Touch & Swipe.

 • Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο.

  Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο.

 • Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο.

  Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο.

 • Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο.

  Εάν δείτε την κατάσταση αυτή στην αρχική οθόνη, η λειτουργία WiFi έχει ενεργοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής σύνδεση με το οικιακό σας δίκτυο.

 • Η λίστα επιθυμιών περιλαμβάνει:
  Προστέθηκε πρόσφατα: Η λίστα επιθυμιών σας δεν περιλαμβάνει κανένα προϊόν.
  close