Vhodné príslušenstvo pre Váš spotrebič Liebherrr

Okrem rozsiahleho sériového vybavenia je naše chladiace a mraziace zariadenia možné ešte lepšie prispôsobiť vlastným želaniam a požiadavkám s pomocou príslušenstva. Či už prostriedky na čistenie a ošetrovanie, miska na ľadové kocky, zmrazovací podnos, držiak na fľaše alebo SmartDeviceBox: Toto príslušenstvo umožňuje ešte pohodlnejšie používanie Vašich chladničiek, mrazničiek a chladničiek na víno alebo sa postará o exkluzívny vzhľad. Nájdite si vhodné príslušenstvo – a radujte sa ešte viac z Vášho spotrebiča Liebherr.