Originálne náhradné diely Liebherr

S naším online vyhľadávaním jednoducho a rýchlo nájdete originálne náhradné diely pre váš Liebherr spotrebič na Slovensku.

Typový štítok na zariadeniach Liebherr

V prípade otázok ohľadne vášho zariadenia si pripravte presné označenia svojho zariadenia (Označenie zariadenia, Sériové číslo). Na základe týchto informácií môžu naši servisní pracovníci ešte lepšie zodpovedať otázky o zariadení a rýchlejšie vyriešiť prípadné problémy.

Neprenosné zariadenie

V prípade neprenosných zariadení sa typový štítok nachádza na ľavej vnútornej strane zariadenia.

Americké chladničky

V prípade amerických chladničiek sa typový štítok nachádza v ľavom spodnom mraziacom priečinku.

Chladnička na fľaše

V prípade chladničiek na fľaše sa typový štítok nachádza na ľavej vnútornej strane.

Neprenosné zariadenie a spotrebič pre zabudovanie

V prípade zmrazovacích zariadení sa typový štítok nachádza na ľavej vnútornej strane.

Truhlicové mrazničky

V prípade truhlicových mrazničiek sa typový štítok nachádza na pravej vonkajšej stene, presnejšie vpravo hore.

Topfreezer (mraziak hore)

Pri mraziakoch hore (Topfreezer) sa typový štítok nachádza na ľavom úplne spodnom priečinku na zeleninu.

Bottomfreezer (mraziak dole)

Pri mraziakoch dole (Bottomfreezer) sa typový štítok nachádza na ľavej vnútornej strane.

Chladnička na víno

Pri chladničkách na víno sa typový štítok nachádza na ľavej vnútornej strane.

Humidor

Pri humidoroch sa typový štítok nachádza na ľavej vonkajšej strane.