Predaj

Ako špecialista na chladenie a zmrazovanie ponúkame našim zákazníkom kvalitné zariadenia so všetkými výhodami modernej chladiacej techniky. Liebherr vyvinul a zrealizoval mnoho smerodajných nápadov za účelom optimalizovania hospodárnosti a pohodlného ovládania.

Domáce zariadenia

Či už integrované do kuchynskej linky alebo voľne stojace – v Liebherri nájdete veľký výber stojacich a vstavaných chladničiek.

Prospekty

Detailné informácie o vybavení, technológiách a spotrebe našich produktov nájdete v našich prospektoch. Stiahnuť prospekty