Predaj

Ako špecialista na chladenie a zmrazovanie ponúkame našim zákazníkom kvalitné zariadenia so všetkými výhodami modernej chladiacej techniky. Liebherr vyvinul a zrealizoval mnoho smerodajných nápadov za účelom optimalizovania hospodárnosti a pohodlného ovládania.