Chladiace a zmrazovacie zariadenia pre výskum a laboratóriá

Chladiace a zmrazovacie zariadenia na použitie v laboratóriu a pri výskume musia spĺňať vysoké požiadavky. S precíznou elektronikou a na stupeň presným nastavením teploty sa laboratórne zariadenia Liebherr postarajú o vynikajúcu konštantnú teplotu. Množstvo funkcií a prvkov zaručuje, že senzibilné látky, ako napr. citlivé chemikálie a výskumné materiály, budú skladované v tých najlepších podmienkach. Chladiace a zmrazovacie zariadenia majú okrem toho dlhú životnosť a sú úsporné.

Výskum a laboratórium

Použitie v laboratóriách

Pri vývoji laboratórnych zariadení sme kládli dôraz hlavne na bezpečné skladovanie citlivých látok a na optimálnu kontrolu chladiaceho výkonu. Chladiace a zmrazovacie zariadenia Liebherr tak spĺňajú nielen všetky bezpečnostné normy, ale prispievajú aj k hospodárnej prevádzke zariadenia. Zistite viac o zariadeniach Liebherr pre laboratóriá. Použitie v laboratóriách

Chladiace zariadenia pre laboratóriá

V laboratórnych zariadeniach Liebherr sa vysokocitlivé látky skladujú pri optimálnych podmienkach. V prípade výpadku siete, otvorených dverí alebo nárastu teploty zariadenia okamžite spustia poplach. Doplnkový dokumentačný softvér zaznamenáva priebeh teploty a v prípade prekročenia stanovených teplotných hraníc spustia varovné systémy poplach. Profesionálna elektronika zahŕňa aj pripojenie k diaľkovému varovnému systému a rozhranie RS 485. Chladiace zariadenia pre laboratóriá

Zmrazovacie zariadenia pre laboratóriá

V zmrazovacích zariadeniach Liebherr sú citlivé látky vždy uskladnené najlepšie, ako sa dá. V prípade výpadku siete, otvorených dverí alebo nárastu teploty spustia zariadenia poplach formou optických a zvukových signálov. Profesionálna elektronika umožňuje jednoduchú a spoľahlivú dokumentáciu priebehu teplôt. Zmrazovacie zariadenia pre laboratóriá

Zariadenia na skladovanie liekov

Pre použitie v lekárňach, nemocniciach a v podobných inštitúciách a zariadeniach musia chladiace zariadenia spĺňať vysoké požiadavky na skladovanie liekov. Zariadenia Liebherr disponujú v súlade s normou DIN 58345 množstvom funkcií pre bezpečné skladovanie. Zariadenia na skladovanie liekov