Energetický štítok a karta údajov o výrobku

V roku 2010 vstúpilo do platnosti nové celoeurópske nariadenie o povinnom označení o spotrebe prúdu na chladiacich a mraziacich zariadeniach. Od tohto obdobia udáva jednotný energetický štítok EÚ vo všetkých členských štátoch EÚ informácie ako je napr. spotreba prúdu chladiacich a mraziacich zariadení. Štítok je vytvorený tak, aby bol jazykovo neutrálny. Piktogramy sprostredkúvajú zákazníkom rôzne údaje a umožňujú porovnanie nielen medzi modelmi, ale aj medzi rôznymi výrobcami.

Našim predajcom radi zadarmo poskytneme na stiahnutie energetické štítky potrebné podľa nariadenia EÚ č. 1060/2010 (domáce spotrebiče) a nariadenia EÚ č. 1094/2015 (profesionálne chladené skrine na uskladnenie). Okrem toho si môžete stiahnuť všetky karty údajov o výrobku pre dané krajiny.

Zvoľte si dokument a požadovanú krajinu.

Údaje sa prenesú v zbalenom formáte. Potrebujete program, ktorý podporuje formát súborov ZIP, aby ste mohli stiahnuté súbory rozbaliť.