SmartDevice

S aplikáciou SmartDevice ovládate vaše zosieťovateľné chladiace a mraziace zariadenia odkiaľkoľvek a dostávate príslušné hlásenia o stave a alarmoch.

Dverový poplach vás napríklad upozorní na to, že dvere chladničky neboli správne zatvorené. A vďaka integrovanej funkcii BottleTimer vás aplikácia upozorní aj na nápoje v mraziacom priečinku. Prasknuté fľaše preto odteraz patria minulosti.

Zistite viac o SmartDevice

Stiahnuť teraz.