Vyberte si sortiment
Zatvoriť

Návod na obsluhu

Stačí zadať 9-miestne servisné číslo ( Service-Nr. ) alebo sériové číslo ( Serial-Nr. ) vašej chladničky alebo mrazničky.


Tu nájdete svoje servisné alebo sériové číslo

Jedinečné servisné číslo ( Service-Nr. ) a sériové číslo ( Serial-Nr. ) vášho spotrebiča sa nachádza na typovom štítku, ktorý je umiestnený v chladničke. Umiestnenie typového štítka sa môže líšiť v závislosti od spotrebiča. Na našej informačnej stránke nájdete presný opis, kde sa typový štítok vo vašom spotrebiči nachádza.

Váš lístok s poznámkou obsahuje:
Naposledy pridané: Váš lístok s poznámkou neobsahuje žiadne výrobky.
close