Návody na obsluhu

Potrebujete pomôcť pri nastavení svojho chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia a nemáte práve poruke vhodný návod na obsluhu? To nie je žiadny problém, pretože si ho môžete jednoducho a pohodlne stiahnuť ako PDF dokument.

Do určeného poľa stačí zadať 9-miestne servisné číslo svojho chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia. Nájdete ho na typovom štítku zariadenia, ktorý sa v prípade neprenosných zariadení nachádza na ľavej vnútornej strane a pri truhlicových mrazničkách na pravej vonkajšej strane.

Hľadať

Typový štítok

Typový štítok obsahuje potrebné označenia príslušného chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia. Viac informácií o typovom štítku a o tom, na ktorom mieste sa nachádza na rôznych zariadeniach, nájdete na našej informačnej stránke o typových štítkoch.