Právne upozornenia

 

Pogoj za vsako uporabo strani home.myliebherr.com a home.liebherr.com je

  • soglasje s temi pogoji uporabe
  • soglasje z določilom v zvezi z varstvom podatkov
  • prijava v »prijavni maski« na spletni strani za home.myliebherr.com a home.liebherr.com.

Vse podatke za dostop se obravnava zaupno. Če sumite, da vaše podatke za dostop pozna tretja oseba, nas nemudoma obvestite, da bomo vaše podatke za dostop blokirali.

Vsa besedila, slike, grafike, zvočni zapisi, animacije in videoposnetki ter njihova razporeditev so zaščiteni z avtorskimi pravicami in drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Za vsako uporabo teh informacij in podatkov, vključno s prenosom na druge medije, razmnoževanje, posredovanje, spreminjanje ali dajanje na razpolago tretjim osebam v komercialne namene je potrebno naše izrecno soglasje. Če ni navedeno drugače, so na spletnih straneh podjetja Liebherr-Hausgeräte GmbH vsi znaki, ki se lahko zavarujejo, zaščiteni z blagovno znamko. Liebherr je registrirana blagovna znamka podjetja Liebherr-International AG, 45, Rue de l'Industrie 45, 1630 Bulle/FR, Švica.

Razpoložljivost home.myliebherr.com a home.liebherr.com

Potrudili se bomo, da bo spletno mesto home.myliebherr.com a home.liebherr.com vedno na razpolago, in da bomo vzdrževalna dela po možnosti izvajali v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah. Kljub temu lahko v posameznih primerih pride do izpada strežnika ali drugih motenj.

Jamstvo

Za informacije na tej spletni strani prevzemamo jamstvo samo v zakonsko predpisanem okvirju. Obstaja možnost pravopisnih napak, tehničnih pomanjkljivosti ali drugih napačnih navedb, ki jih lahko kadar koli popravimo brez dodatnega opozorila. Podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH stremi k politiki nenehnega izboljševanja proizvodov in si pridržuje pravico do izboljšav ali sprememb brez dodatne najave. Uporabnik do te spletne strani dostopa in jo uporablja na lastno odgovornost. Podjetje Liebherr-Hausgeräte GmbH ni odgovorno in ne prevzema nobenega jamstva za škodo, med drugim za neposredne, posredne, naključne, vnaprej konkretno določene škode ali posledične škode, ki domnevno nastanejo zaradi ali v povezavi z dostopom in/ali uporabo te spletne strani.