Vyberte si sortiment
Zatvoriť

Efektívne chladenie, ktoré nestojí majland.

Vy dbáte na dobré prísady. My na všetko ostatné.

Naše chladiace zariadenia sa neustále umiestňujú na popredných priečkach. No a nielen z hľadiska energetickej efektívnosti.

Naši efektívni šampióni sú skutočne univerzálni pomocníci. Popri nízkej spotrebe energie bodujú aj vďaka nízkej miere hluku, veľkému priestoru na potraviny, dlhej životnosti, vysokému záložnému výkonu, optimálnemu využitiu miesta a absolútnej spoľahlivosti pri dennom používaní.

    
        
        
    

Z hľadiska efektívnosti sa teda nezameriavame len na jeden faktor, ale máme ich pod dohľadom hneď viacero. Všetky prvky našich zariadení sú logicky a harmonicky navzájom zosúladené tak, aby sa v aspektoch, ako je efektívnosť, udržateľnosť, komfort alebo náklady dosahovali optimálne výsledky.

Energeticky úsporné a neúsporné zariadenia sa teraz dajú už lepšie rozlíšiť.

S novým energetickým štítkom pre chladiace a mraziace zariadenia určené na priamy predaj od 1. marca 2021.

Podľa nového nariadenia EU sa od 1. marca musí energetická efektívnosť všetkých chladiacich a mraziacich zariadení určených na priamy predaj povinne označovať. Zabezpečuje to nový energetický štítok, ktorý má byť nápomocné pri rozhodovaní o kúpe. Podľa efektívnosti sa zariadenia pritom delia do škály od A po G. Záväzné údaje na štítku sa menia pri nasledujúcich skupinách výrobkov: chladničky na nápoje, mraziace truhlice na zmrzlinu, chladiace regály v supermarketoch. Preto existujú rôzne verzie nového štítku.

Mimochodom: Skladovacie skrine musia byť už od 1. júla 2019 povinne označené štítkom. A ešte jedno upozornenie: Laboratórne zariadenia a chladiace zariadenia na lieky sú z povinnosti označenia štítkom vyňaté.

    
        
        
    

Objavte našich najefektívnejších pracovníkov.

Naše chladiace zariadenia spotrebúvajú len veľmi málo elektrickej energie. Nečudo teda, že veľa zariadení Liebherr je v najúspornejších triedach energetickej efektívnosti doma. Táto efektívnosť má dve výhody: Chránite životné prostredie. Šetríte na poplatkoch za elektrickú energiu. Nízka spotreba nemá na chladenie žiadny vplyv: Vaše potraviny ostanú spoľahlivo dlho čerstvé. Lieky a iné citlivé látky sú bezpečne uskladnené.

Máte ešte otázky?

Ako sa presne vypočítavajú nové triedy energetickej efektívnosti? Vďaka ktorým technológiám sa stáva z chladničky energeticky úsporné zariadenie? A ako vám pritom môžeme pomôcť v tom, aby ste prispeli svojím dielom k ochrane životného prostredia? Nezáleží na tom, aké otázky máte k novému energetickému štítku. Ochotne a radi vám na ne odpovieme. Tešíme sa na vašu správu: