Vyberte si sortiment
Zatvoriť

SmartDeviceBox

Teší nás, že ste sa rozhodli pre Liebherr SmartDeviceBox.

SmartDeviceBox je vaša vstupenka do Smart Home so spotrebičom Liebherr. Pripojte svoju chladničku alebo mrazničku úplne jednoducho na internet a ovládajte svoje spotrebiče odvšadiaľ. Pripojenie k sieti len v niekoľkých krokoch – takto je to možné:
Stiahnite si najskôr aplikáciu SmartDevice a postupujte podľa návodu na inštaláciu v aplikácii.

    

Otázky a odpovede týkajúce sa zariadenia SmartDeviceBox

Aké funkcie ponúka zariadenie SmartDeviceBox?

S použitím zariadenia SmartDeviceBox a aplikácie SmartDevice sú aktuálne možné nasledujúce funkcie:

 • Registrácia vašich spotrebičov Liebherr prostredníctvom aplikácie SmartDevice pomocou smartfónu alebo tabletu
 • Správa spotrebičov odvšadiaľ, ako napríklad zisťovanie stavu alebo zmena nastavení teploty vášho spotrebiča
 • Zapínanie a vypínanie funkcií, ako sú SuperCool a SuperFrost (podľa funkcií vášho spotrebiča)
 • Informácie o relevantných hláseniach stavu a alarmov priamo do vášho smartfónu, okrem iného funkcie pripomienok, ako je dverový poplach alebo BottleTimer (podľa funkcií vášho spotrebiča)
 • Pripojenie na sieť iných služieb partnerov, ako sú napríklad jazykový asistent alebo platformy Smart Home
Aké technické podmienky sú potrebné?

Aby ste mohli v plnom rozsahu využívať funkcie zariadenia SmartDeviceBox, mali by byť splnené nasledujúce podmienky:

 • Chladiace zariadenie s funkciami SmartDevice
 • Smartfón/tablet so systémom Android alebo IOS s pripojením na internet (mobilný prístup k dátam alebo WLAN).
 • Prosím, vezmite do úvahy, že v závislosti od poskytovateľa internetových služieb môžu vznikať dodatočné náklady.

Ďalšie technické podmienky pre vašu domácu sieť a router sú:

 • IEEE 802.11b/g/n s 2,4 GHz. Ak by ste však použili router s frekvenciou 5 GHz (IEEE 802.11n/ac), zaistite, aby váš router bol nastavený na „Zmiešaný režim“.
 • Sieťový kľúč WLAN smie mať potom maximálne 64 znakov.
 • IPv4
 • WPA2-Personal
 • Porty sa nedajú konfigurovať, prostredníctvom default sa vytvorí pripojenie na port 8883 servera service.home.myliebherr.com.
 • Pripojenie prostredníctvom hosťovského prístupu môže spôsobiť problémy.
Ako otvorím záslepku na spotrebiči na osadenie zariadenia SmartDeviceBox?

Viac informácií a videá získate kliknutím na odkaz uvedený nižšie.

Viac informácií

Ako vrátim SmartDeviceBox na pôvodné nastavenia?
 • Navoľne stojacich spotrebičoch s displejom za dveramiotvorte najskôr ponuku „WiFi“. V rámci ponuky „WiFi“ vyberte nasledujúci symbol a potvrďte ho tlačidlom „OK“. SmartDeviceBox ste úspešne vrátili na pôvodné nastavenie.
 • Navoľne stojacich spotrebičoch s displejom vo dveráchotvorte najskôr ponuku „SmartDevice“. V rámci ponuky „SmartDevice“ vyberte podponuku „WiFi Reset“ (Reštartovať WiFi). Potom tento proces potvrďte výberom položky „Reset“ (Reštartovať).
 • Navstavaných spotrebičochnájdete opis symbolov v návode na obsluhu. Je priložený k vášmu spotrebiču.
 • Naspotrebičoch radu Monolithzvoľte najskôr ponuku „Setup“ (Nastavenie) a na potvrdenie stlačte displej. V rámci ponuky „Setup“ (Nastavenie) vyberte podponuku „Pripojiť SDB“. Displej držte stlačený dovtedy, kým sa neobjaví hlásenie pre reset zariadenia SmartDeviceBox. Potom podržte displej ešte raz stlačený.
Moje nastavenia na routeri sa zmenili (napríklad zmena hesla). Čo musím urobiť?
 • Vykonajte reset zariadenia SmartDeviceBox (pozri otázku: Ako môžem vrátiť SmartDeviceBox na pôvodné nastavenia?)
 • Ešte raz si pridajte svoje chladiace zariadenie do aplikácie. Vezmite do úvahy, že aj zariadenie sa vráti na pôvodné nastavenia.
 • Znovu spustite proces inštalácie tak, ako je opísaný v aplikácii.
Môžem pripojiť SmartDeviceBox k svojej domácej sieti prostredníctvom funkcie „WPS“?

Žiaľ, funkcia WPS nie je k dispozícii vo všetkých verziách zariadenia SmartDeviceBox. Aby ste to overili, postupujte takto:

 • Najskôr zasuňte SmartDeviceBox do spotrebiča a následne spustite proces na resetovanie zariadenia SmartDeviceBox (pozri otázku: Ako môžem vrátiť SmartDeviceBox na pôvodné nastavenia?).
 • SmartDeviceBox je teraz v režime WPS v prípade, že máte príslušnú verziu. V priebehu troch minút stlačte teraz WPS na svojom routeri. Ak tlačidlo WPS nestlačíte v priebehu troch minút, SmartDeviceBox vysiela váš prístupový bod (LHSDB_xxxxxxxxxx).
Po osadení zariadenia SmartDeviceBox do môjho spotrebiča sa nezobrazí žiadna ponuka WiFi/SmartDevice. Čo môžem urobiť?
 • Vytiahnite sieťovú zástrčku svojho spotrebiča na približne 30 sekúnd a potom ho znovu zapnite.
 • Ponuka WiFi, resp. SmartDevice by sa mala objaviť približne po troch minútach. Ak by sa tak nestalo, obráťte sa priamo na služby zákazníkom.
Čo znamenajú symboly týkajúce sa zariadenia SmartDevice, zobrazené na displeji zariadenia?

Viac informácií a videá získate kliknutím na odkaz uvedený nižšie.

Viac informácií

Ako odborne a správne zlikvidujem SmartDeviceBox?

Zariadenie SmartDeviceBox ešte obsahuje cenné materiály a musí sa likvidovať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu. Likvidácia zariadenia SmartDeviceBox, ktoré doslúžilo, sa musí vykonať odborne a náležitým spôsobom podľa miestnych platných predpisov a zákonov.

    
Váš lístok s poznámkou obsahuje:
Naposledy pridané: Váš lístok s poznámkou neobsahuje žiadne výrobky.
close