Vyberte si sortiment
Zatvoriť

Na voľne stojacich spotrebičoch s displejom vo dverách:

Ak vidíte tento stav na svojej domovskej obrazovke, funkcia WiFi je zapnutá a úspešne ste sa pripojili k svojej domácej sieti.

Ak vidíte tento stav na svojej domovskej obrazovke, funkcia WiFi je zapnutá, avšak nemáte pripojenie k svojej domácej sieti, alebo sa zariadenie SmartDeviceBox nedokáže pripojiť k spotrebiču Liebherr.

Ak vidíte tento stav na svojej domovskej obrazovke, funkcia WiFi je zapnutá, zariadenie SmartDeviceBox však nie je pripojené k sieti, alebo je pripojené, ale sieť sa nenašla. (napr. vypnutie na noc).

Spotrebiče na zabudovanie a Monolith

Opis symbolov nájdete v návode na obsluhu. Je priložený k vášmu spotrebiču.

Váš lístok s poznámkou obsahuje:
Naposledy pridané: Váš lístok s poznámkou neobsahuje žiadne výrobky.
close