Výrobok nie je dostupný v sortimente krajiny, ktorý ste si zvolili.

Kompletný zoznam výrobkov vo vašom sortimente, nájdete tu.

Upozornenie: Aj napriek dôkladnej aktualizácii údajov si vyhradzujeme právo na technické zmeny, chyby a odchýlky od obsahov obrázkov a textov k pôvodnému zariadeniu. *Podľa Podmienky záruky na 10-ročnú záruku od výrobcu: home.liebherr.com/guarantee