Vinklimatskåpet Vinothek

Apparathöjd


Apparatbredd


Antal Bordeauxflaskor (0,75 l)


Total volym


Energieffektivitetsklass


Bullernivå (dB)


Material dörr


Färg material

Anvisning: Trots noggrann datahantering reserverar vi oss för tekniska ändringar, misstag samt avvikelser när det gäller textinnehållet från originalutrustningen.