Kyl- och frysapparater till forskning och laboratorier

Kyl- och frysapparater för användning i laboratorier och inom forskning måste uppfylla höga krav. Med exakt elektronik och temperaturinställningar exakt på graden ser laboratorieapparater från Liebherr till att hålla temperaturen på en konstant nivå på ett utmärkt sätt. Talrika funktioner och utrustningsegenskaper garanterar att känsliga substanser samt känsliga kemikalier och forskningsmaterial lagras på bästa tänkbara sätt. Dessutom har kyl- och frysapparaterna mycket lång livslängd och är snåla när det gäller förbrukningen.

Forskning och laboratorier

Användningsområde laboratorier

Vid utvecklingen av laboratorieapparater ligger fokus framför allt på en säker lagring av känsliga substanser samt en optimal kontroll av kyleffekten. På detta sätt uppfyller kyl- och frysapparater inte bara alla relevanta säkerhetsstandarder utan bidrar också till en ekonomisk drift av apparaterna. Få reda på mer om Liebherrs laboratorieapparater. Användningsområde laboratorier

Kylapparater till laboratorier

I laboratorieapparater från Liebherr lagras mycket känsliga ämnen under optimala förhållanden. Vid strömavbrott, en öppen dörr och en temperaturökning utlöser apparaterna omedelbart ett larm. Ett dokumentationsprogram som är tillval registrerar temperaturförloppet kontinuerligt - och i förekommande fall larmar varningssystemen om angivna temperaturgränser överskrids. Proffselektroniken omfattar en anslutning till ett fjärrvarningssystem samt till ett RS 485-gränssnitt. Kylapparater till laboratorier

Frysapparater till laboratorier

I Liebherr-frysapparater lagras känsliga ämnen alltid på bästa tänkbara sätt. Vid ett strömavbrott, en öppen dörr eller en temperaturökning larmar apparaterna via optiska och akustiska signaler. Proffselektroniken möjliggör enkel och tillförlitlig dokumentation av temperaturförloppet. Frysapparater till laboratorier

Apparater för medicinlagring

För användning i apotek, på sjukhus och liknande inrättningar måste kylapparaterna uppfylla de höga krav som gäller vid läkemedelslagring. Liebherr apparater enligt DIN 58345 har många funktioner för säker förvaring. Apparater för medicinlagring

Lågtempfrysar

Lågtempfrysar höjer standarden i temperaturintervallen -40 °C till -86 °C. Du får den säkerhet som krävs på laboratorier och inom forskning – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Lågtempfrysar