Juridisk information

 

För att använda home.myliebherr.com och home.liebherr.com krävs att du

  • accepterar användarvillkoren
  • accepterar datasekretesspolicyn
  • loggar in via inloggningsskärmen online på home.myliebherr.com och home.liebherr.com.

All inloggningsinformation måste behandlas konfidentiellt. Om du misstänker att en tredje part kan ha tillgång till din inloggningsinformation, kontakta oss omedelbart så att vi kan blockera dem.

Upphovsrätt och andra skyddslagar skyddar alla texter, bilder, animationer, videor, all grafik samt deras disposition. All användning av denna information och data (inklusive överföring till annan media, duplicering, modifiering eller yppande till tredje part i kommersiellt syfte) kräver vårt uttryckliga tillstånd. Om inget annat anges är alla varumärken som kan skyddas på hemsidan för Liebherr-Hausgeräte GmbH varumärkesskyddade. Liebherr är ett registrerat varumärke av Liebherr-International AG, 45 Rue de l'Industrie, 1630 Bulle/FR, Schweiz.

Tillgänglighet för home.myliebherr.com och home.liebherr.com

Vi strävar efter att home.myliebherr.com och home.liebherr.com ska vara tillgängliga hela tiden och därför försöker vi, i den mån det är möjligt, att utföra underhållsarbete sent på kvällen eller under de tidiga morgontimmarna. Tillfälliga driftstopp på servern eller andra fel kan dock uppstå.

Ansvarsskyldighet

Vi ansvarar endast för det innehåll på denna hemsida som ligger inom den juridiskt fastställda ramen. Innehållet kan ha stavfel, tekniska felaktigheter eller annan felaktig information, vilket vi har rätt att ändra när som helst utan föregående meddelande. Liebherr-Hausgeräte GmbH har en policy för kontinuerlig produktförbättring och förbehåller sig rätten att genomföra förbättringar eller förändringar utan föregående meddelande. Åtkomst till och användning av denna hemsida sker på användarens egen risk. Liebherr-Hausgeräte GmbH ansvarar inte för, och tar inget skadeståndsansvar för skador (inklusive direkta, indirekta, oavsiktliga, förutsedda eller därav följande skador osv.) som påstås ha uppstått till följd av, eller i anslutning till, åtkomst till och/eller användning av denna hemsida.