Höga krav i laboratorier

I laboratorieapparater från Liebherr lagras mycket känsliga och explosiva ämnen säkert och tillförlitligt. Innovativ kylteknologi och smarta funktioner ger optimala lagringsförhållanden med konstanta temperaturer. Våra apparater konstrueras så att de håller kostnader och arbete för drift och underhåll på en så låg nivå som möjligt och har maximal säkerhet.