Komfortabelt handhavande och praktisk utrustning

Kyl- och frysapparater i bagerier och konditorier utsätts för hårda påfrestningar. Till belastningarna räknas bl.a. höga omgivningstemperaturer, damm och mjöl i luften samt frekvent öppning och stängning av dörrarna. Under arbetsvardagen måste proffsapparater var komfortabla att använda och enkla att rengöra. Och de måste fungera tillförlitligt, arbeta ekonomiskt och inte förbruka särskilt mycket energi. Bageriapparater från Liebherr är just därför inriktade på dessa krav.

Kyl- och frysapparater till bageri och konditori

Tack vare vår mångåriga erfarenhet inom kylteknologi erbjuder vi en serie modeller för optimal lagring och förvaring av lagrade bagerivaror. Redan vid konstruktionen av nya kyl- och frysapparater utvecklas innovativa teknologier som säkerställer de speciella kraven på kvalitet och säkerhet för bagerier och konditorier.

För att lagra råvaror, halvfärdiga och färdiga degvaror på bästa möjliga sätt och överskådligt har särskild vikt lagts på konstant temperatur och användarkomfort så att apparaterna erbjuder perfekt kyleffekt även vid höga omgivningstemperaturer och möjliggör en optimal inskjutning för bageriområdet tack vare de inställbara stödskenorna. Det högvärdiga utförandet möjliggör dessutom att krom-nickel-stålinnerbehållaren kan rengöras lätt.

Tack vare användning av den senaste elektroniken i kombination med effektiva kylsystem är våra apparater mycket energieffektiva och miljövänliga (certifierade enligt ISO 14001 - miljövård).

Broschyrer

pplev mångfalden med Liebherrs kyl- och frysapparater. Våra broschyrer ger dig en inblick i vårt omfattande sortiment, oavsett om det handlar om laboratorier eller bagerier. Till broschyröversikt profesionella produkter

Perfekt för professionell användning

Det högvärdiga utförandet av alla komponenter och många användbara detaljer i utrustningen ser till att apparaterna även klarar den hektiska vardagen under arbetet suveränt. Man kan lita på Liebherrs proffsapparater till bagerier och konditorier - 24 timmar om dagen och 365 dagar om året.

Översikt över fördelarna

Individuellt inställbara lagringsförhållanden

Tack vare konvektionskylningen går det att reglera luftfuktigheten i kylapparater efter behoven. En hög luftfuktighet förhindrar t.ex. att gräddtårtor torkar ut. Tack vare detta kan apparater i BKPv- och BKv-serien användas perfekt som gräddklimatskåp. Däremot skyddar en låg fuktighetsinställning fondant eller chokladbitar mot kondensvatten.

Skydd för känsliga bagerivaror

Den speciella luftstyrningen garanterar att den kalla luften inte träffar direkt på de känsliga bagerivarorna. Därigenom undviks att de lagrade degbitarna och konditoriprodukterna torkar ut eller får skinn. Dessutom varnar optiska och akustiska larmsignaler i BKPv- och BGPv-serien tillförlitligt om apparatens dörr inte är helt stängd.

Effektiv elektronik

Det går att läsa av innertemperaturen exakt på graden utifrån via den digitala temperaturvisningen. Dörren behöver således inte öppnas för kontrolländamål. Detta förhindrar värmeutbytet med omgivningen och sänker energikostnaderna. För högsta säkerhet kan apparaten även kopplas till ett centralt larmsystem.

Effektiv invändig uppdelning

Den robusta innerbehållaren är utrustad med inställbara L-stödskenor. Beroende på modell finns det plats för upp till 25 bageriplåtar i standardstolekarna 600x400 mm resp. 600x800 mm. På detta sätt kan produkterna skjutas direkt från kylningen och in i ugnen.

Tids- och energibesparing

Självlåsande dörrar förhindrar onödiga kylförluster. Detta minskar energiförbrukningen. Dessutom kan dörren på en del modeller även öppnas när händerna är fullt belastade tack vare fotpedalen som kan erhållas som tillval - detta innebär betydande tidsfördelar under professionella användningsförhållanden. Dessutom underlättar den stabila handtagslisten som är integrerad i dörren öppningen av dörren.

Intelligent avfrostningsfunktion

I apparater med ProfiLine-elektronik startar vid behov en automatisk avfrostning med het gas. Detta förlopp slutförs på cirka tio minuter och är mycket energieffektivt. Vid NoFrost frysapparater fryses de varor som ska frysas in med kyld cirkulationsluft och luftfuktigheten leds bort. Tack vare detta förblir frysutrymmet alltid isfritt.

Hygieniska material och former

Ytterhöljet är utfört med sidoväggar i ett stycke utan spalter och är därför mycket lätt att sköta. Det material som används är ett hygieniskt rostfritt stål. Höjdinställbara ställfötter ser till att apparaten inte står direkt på golvet och underlättar rengöringen under apparaten. Dessutom svarar den dragpressade innerbehållaren av krom-nickel-stål med stora hörnradier och 3/4" rengöringsavlopp i bottentråget för en lätt rengöring.

Skydd för dyra förråd

För sandwichförsäljning håller många bagerier även korv eller ost i lager. Här gör förluster ekonomisk skillnad. Ett robust lås, som är monterat oberoende av dörrhandtaget, skyddar de kylda varorna mot oönskad åtkomst vid behov.