Energidekal och produktdatablad

2010 trädde en ny reglering om märkningsskyldighet gällande strömförbrukning för kyl- och frysapparater i kraft över hela Europa. Den enhetliga EU-energidekalen informerar sedan dess konsumenter i alla EU-medlemsstater bland annat om kyl- och frysapparaters strömförbrukning. Dekalen är språkneutralt utformad. Piktogram används för att förmedla olika uppgifter till kunder samt gör det möjligt att jämföra mellan olika modeller och olika tillverkare.

Vi tillhandahåller gärna de energidekaler som krävs enligt EU-förordningen EU 1060/2010 (hushållsapparater) och EU 1094/2015 (industriella kyllagerskåp) till våra återförsäljare. Du kan dessutom hämta alla nationella produktdatablad.

Välj dokument och land.

Uppgifterna skickas i komprimerat format. Du behöver ett program som har stöd för ZIP-format för att kunna packa upp filerna.