Produktion hos Liebherr

Det finns mycket know-how, utvecklingsarbete och kärlek till detaljer i varje Liebherr-apparat. Innan en apparat går i serieproduktion har ingenjörer ägnat sig flera månader åt forskning och utveckling för att skapa en högvärdig kvalitetsprodukt som uppfyller högsta tänkbara kvalitetskrav.

Våra apparater och komponenter genomgår en ständig kvalitetskontroll under hela produktionsprocessen. Tack vare detta säkerställer vi att endast apparater av högsta kvalitet lämnar våra produktionsplatser. I centrum står då även våra högt kvalificerade och välutbildade medarbetare. Tack vare deras insats ställer de höga krav och garanterar den enastående Liebherr-kvaliteten.

Forskning och utveckling

 • Framgångsfaktor medarbetare
  I våra moderna tillverkningsanläggningar tillverkar kvalificerad personal högvärdig kyl- och frysapparater för premiumkrav. Med kärlek till detaljer säkerställer våra medarbetare att varje apparat uppfyller högsta tänkbara kvalitetsstandarder.

  Framgångsfaktor medarbetare

  I våra moderna tillverkningsanläggningar tillverkar kvalificerad personal högvärdig kyl- och frysapparater för premiumkrav. Med kärlek till detaljer säkerställer våra medarbetare att varje apparat uppfyller högsta tänkbara kvalitetsstandarder.

 • Klimatkammare
  Oavsett om det är vid extrema temperaturer eller hög luftfuktighet - våra apparater arbetar utan problem och effektivt under alla tänkbara klimatförhållanden. I klimatkamrarna bevisar apparaterna sitt mångsidiga kunnande under långtidstester och detta längre än de sedvanliga mättidsperioderna.

  Klimatkammare

  Oavsett om det är vid extrema temperaturer eller hög luftfuktighet - våra apparater arbetar utan problem och effektivt under alla tänkbara klimatförhållanden. I klimatkamrarna bevisar apparaterna sitt mångsidiga kunnande under långtidstester och detta längre än de sedvanliga mättidsperioderna.

 • Bullermätrum
  I våra professionella bullermätrum lyssnar vi mycket noga: Var befinner sig eventuella störande bullerkällor på apparaterna? Och hur kan våra ingenjörer förbättra akustiken ännu mer för att isolera bulleremissionerna ytterligare och för att optimera klangkvaliteten för rörliga komponenter som dörrar och utdragslådor?

  Bullermätrum

  I våra professionella bullermätrum lyssnar vi mycket noga: Var befinner sig eventuella störande bullerkällor på apparaterna? Och hur kan våra ingenjörer förbättra akustiken ännu mer för att isolera bulleremissionerna ytterligare och för att optimera klangkvaliteten för rörliga komponenter som dörrar och utdragslådor?

 • Logistikcentrum
  Snabbt i handeln - kortast tänkbara sträckor - och detta över hela världen: Det ultramoderna logistikcentrumet är en omlastningsplats för kyl- och frysapparater från Liebherr. Här lastas apparaterna och görs i ordning för avsändningen över hela världen. När det gäller detta satsar Liebherr inte bara på vägtransporter utan även på järnvägstransporter som en hållbar och framtidsinriktad transportväg.

  Logistikcentrum

  Snabbt i handeln - kortast tänkbara sträckor - och detta över hela världen: Det ultramoderna logistikcentrumet är en omlastningsplats för kyl- och frysapparater från Liebherr. Här lastas apparaterna och görs i ordning för avsändningen över hela världen. När det gäller detta satsar Liebherr inte bara på vägtransporter utan även på järnvägstransporter som en hållbar och framtidsinriktad transportväg.

 • Video

  Oavsett om det rör sig om en kombination eller en kompakt apparat: Vi sätter värde på de minsta detaljera - både när det gäller tekniken men även när det gäller designen. Hämta video

  Goda skäl

  Beprövad kvalitet, ökad färskhet inom förvaring av livsmedel och hög energieffektivitet: Det finns många skäl att bestämma sig för en Liebherr. Varför Liebherr?

  Hushållsapparater

  Oavsett om de är integrerade i köksinredningen eller är fristående - hos Liebherr hittar du ett stort urval av fristående kylskåp och inbyggnadskylskåp.

  Appar

  Från förvaring av livsmedel via interaktiv köksplanering till WineGuide: Använd våra kostnadsfria appar. Liebherr-appar