SFFfg 5501 Performance med lådor Laboratoriefrys med insida utan antändningskällor

Yttermått: höjd/bredd/djup 168,4 / 74,7 / 76,9 cm
Inställbart temperaturområde -9 °C till -30C
Energiförbrukning per år 516 kWh/a

±5 °C temperaturstabilitet

±5 °C temperaturstabilitet

Känsliga ämnen får inte utsättas för stora avvikelser från den inställda lagringstemperaturen. Liebherr-frysar garanterar en minimal temperaturfluktuation på högst ±5 °C. Detta innebär att ditt värdefulla innehåll är optimalt skyddat mot försämringar och att dess kvalitet bevaras.

Efterlevnad av ATEX-direktivet

Efterlevnad av ATEX-direktivet

Liebherrs laboratorieutrustning efterlever kraven i EN/IEC 60079-0 eller EN-IEC 60079-7 och efterlever EU-direktivet 2014/34/EU ("ATEX-direktivet"). Klassificering av interiören enligt <Ex> II 3 G Ex ec IIC T6 (deklarerad som Zon 22) gör dem lämpliga för brandfarliga ämnen i slutna behållare som kan bilda en explosiv atmosfär.

SmartFrost

SmartFrost

Där det inte finns is, finns det ingen anledning att avfrosta: SmartFrost minskar kraftigt frostuppbyggnaden i interiören och på lagrade produkter. Avfrostning krävs mindre ofta – och när det är nödvändigt underlättas det mycket av de släta, lättrengjorda innerväggarna. Förångaren är inbäddad i skumisoleringen och säkerställer höga nivåer av energieffektivitet samt jämn kylning.

Eftermonterbart wifi/LAN-gränssnitt

Eftermonterbart wifi/LAN-gränssnitt

Så här enkelt är det att nätverksansluta en Liebherr: Med det eftermonterbara wifi- och LAN-gränssnittet kan apparater enkelt anslutas till externa system, som SmartMonitoring från Liebherr. Med den digitala övervakningslösningen styrs och dokumenteras lagringstemperaturen bekvämt och säkert via det efterföljande konfigurerade gränssnittet.

Mekaniskt lås

Mekaniskt lås

Alla professionella Liebherr-apparater är utrustade med ett mekaniskt lås med två nycklar för förvaring av temperaturkänsliga produkter. På så sätt kan du vara säker på att inga obehöriga händer kan komma åt dina lagrade varor.

Miljövänligt köldmedel

Miljövänligt köldmedel

Liebherr-apparaterna är optimerade för bäst möjliga energieffektivitet och låga driftkostnader. För apparaterna används endast de naturliga och miljövänliga köldmedlen R 600a och R 290. Tillsammans med de högeffektiva kompressorerna är detta synnerligen effektivt och till och med framtidssäkrat tack vare den låga växthuspotentialen.

Konstruerad för en livslängd på 15 år

Konstruerad för en livslängd på 15 år

Hållbar innebär att apparaten inte bara är ekonomisk utan också hållbar. Högkvalitativa material och gediget utförande, kombinerat med minst tio års reservdelstillgänglighet, gör en Liebherr-apparaterna till en robust, pålitlig och extremt långvarig lösning som ger optimal prestanda vid krävande vardagsarbete.

Lättrengjord insida

Lättrengjord insida

Plasten inuti behållaren är gjord av polystyren: en helt återvinningsbar, robust och luktfri plast. Den är sömlöst tillverkad i ett stycke, den har inga dolda smutsfällor och de stora hörnradierna kan rengöras snabbt och enkelt. Den perfekta kombinationen av hållbarhet och hygien.

Larmrelä

Larmrelä

Vid larm informeras ansvarig ledningscentral omedelbart, oftast genom anslutning till byggnadens styrsystem. Du kan i förväg definiera vilka larm som ska vidarebefordras, samt ställa in hur länge vidarekopplingen ska vara aktiv och om en påminnelse ska skickas ut när larmet har återställts. Detta gör att du kan reagera omedelbart i kritiska situationer.

Effektivt kylsystem

Effektivt kylsystem

På grund av flera decenniers erfarenhet på området kylteknik i kombination med kontinuerlig forskning garanterar Liebherr kylsystemets enastående kvalitet. Användning av högvärdiga kompressorer, kondensorer, förångare och andra kyltekniska komponenter ger både en betydande sänkning av Liebherr-apparaternas energiförbrukning och även en sänkning av deras driftkostnader.

Larmtestfunktion

Larmtestfunktion

Med denna testkörning kan funktionsdugligheten för det interna och ett eventuellt externt anslutet larmsystem kontrolleras. Kylningen av apparaten avbryts inte under denna testkörning.

Tio års tillgänglighet av reservdelar

Tio års tillgänglighet av reservdelar

Hållbar innebär att apparaten inte bara är miljövänlig och ekonomisk, utan också hållbar. För att säkerställa att du kan njuta av din Liebherr-apparat under lång tid, garanterar Liebherr reservdelstillgänglighet på minst tio år. Även om vi gör allt vi kan för att säkerställa att reservdelar inte behövs i första hand.

Höjdjusterbara fötter

Höjdjusterbara fötter

Med höjdjusterbara fötter som tillbehör kan apparatens höjd anpassas efter dina behov. Du kan till exempel höja din professionella apparat för att lättare rengöra under den.

Larmtest

Larmtest

Ett larm är alltid bra om det kan utlösas. Larmtestet kan användas för att kontrollera funktionen hos den interna och eventuellt en externt ansluten larmenhet. Kylningen av apparaten avbryts inte under testkörningen, så du kan ordna en nödsimulering och repetera med ditt team som du vill.

Antibakteriellt spakhandtag

Antibakteriellt spakhandtag

En fördel för användarna men bakteriernas undergång: Lättvriden handtagsmekanism gör det enkelt att öppna dörren. Den innehåller speciella antimikrobiella ämnen som minskar bakterier med upp till 99,99 %*. Regelbunden och tidskrävande desinfektion är inte nödvändig. Därför är apparaten extremt säker även om många människor har tillgång till den. *Enligt ISO 22196:2011

Kalibreringsfunktion

Kalibreringsfunktion

På grund av driftkrav och applikationsspecifika förhållanden är det möjligt att temperaturen i interiören avviker från den inställda temperaturen för en lagringstemperatur som bestäms med kalibrerade termometrar. Dessa avvikelser kan justeras med kalibreringsfunktionen. För säker kylningskänsla vid exakta temperaturer.

Utbytbart dörrgångjärn

Utbytbart dörrgångjärn

Liebherr-vitvaror är som standard utrustade med högergängade dörrgångjärn. Dörrens gångjärn kan ändras till vänster sida utan större ansträngning – och utan några extra delar. Detta ger dig maximal flexibilitet när du väljer din installationsplats.

Utbytbar dörrtätning

Utbytbar dörrtätning

Spara tid och pengar: Liebherrs plug-in dörrtätningar kan enkelt bytas ut. Om en tätning är skadad kan du byta ut den själv utan verktyg.

Renrumskompatibel

Renrumskompatibel

Liebherrs kylskåp och frysar i den nya vetenskapliga serien har testats för användning i renrum i enlighet med DIN EN ISO 14644. Ytterligare riskbedömning från kunden för att fastställa renrumslämplighet är därför inte längre nödvändig. Det sparar tid och pengar.

Rensa apparatinformationen

Rensa apparatinformationen

All information om apparaten ska finnas närvarande precis när du behöver den. Det är därför varje Liebherr indikerar serie- och servicenummer samt modellbeteckningen på displayen, där den lätt kan avläsas. Frustrerade sökningar eller till och med behovet att rensa interiören för att kunna läsa av de viktiga koderna är nu ett minne blott.

Demoläge

Demoläge

För utbildningsändamål eller utställningar kan apparatens funktioner simuleras i demoläge utan att man behöver använda apparaten. Det sparar tid och pengar eftersom kylfunktionen inte behövs.

Genomföring för externa sensorer

Genomföring för externa sensorer

För att ytterligare styra lagringstemperaturen med hjälp av en separat sensor krävs ledningar från ut- till insidan. Kabelmatningen erbjuder här en ren professionell lösning. Den integrerade öppningen möjliggör anslutning utan att borra hål eller bryta dörrtätningen.

Dold kundmeny

Dold kundmeny

Skyddad, säkert, enkel: Den dolda kundmenyn ger användarna information om apparatens status eller låter kunden göra detaljerade inställningar för apparaten, såsom återställning till fabriksinställningar. Eftersom den här informationen och inställningarna finns på en separat kodskyddad meny, undviker man oönskade ändringar eller manipuleringar.

Dold teknisk meny

Dold teknisk meny

På den dolda servicemenyn är det möjligt att göra personanpassade inställningar som till exempel att slå på/av larmljud, anpassa börvärdesintervall eller ändra den automatiska upptiningen. Med hjälp av tekniska finjusteringar anpassas på så sätt apparaten efter dina behov.

Intuitiv menynavigering

Intuitiv menynavigering

Bekvämlighet till hands: Läs av apparatens status från den integrerade kontrollpanelen i dörren utan att behöva öppna den. Menyvägledningen är självförklarande och styrs av tre pekknappar.

Nästan underhållsfri

Nästan underhållsfri

Sparar tid, energi och pengar: Liebherrs professionella fristående apparater fungerar utan filter eller andra komponenter och delar som kräver regelbundna byten. Endast rengöring och kalibrering i linje med dina individuella behov är nödvändiga regelbundet.

Information om strömavbrott

Information om strömavbrott

Om strömförsörjningen avbryts på grund av ett fel, visas information om strömavbrott när strömmen återställs. Detta innebär att apparaten tillfälligt varit utan ström och detaljer om vilken maximal temperatur som nåddes under denna tid. Detta gör att du kan bedöma om en kvalitetsförlust är att förvänta på grund av strömavbrottet.

Snabbstartsguide

Snabbstartsguide

Ingen gillar att läsa instruktioner. Det är därför Liebherr erbjuder den viktigaste informationen på två sidor. Detta inkluderar information om menynavigering, det elektroniska låset, rengöring och allmänna ämnen som lagrade varor som är eller inte är tillåtna. Låt teknikern vara ansvarig för att läsa den ursprungliga handboken.

Rekommenderade rengöringsmedel och desinfektionsmedel

Rekommenderade rengöringsmedel och desinfektionsmedel

Liebherr-apparater är konstruerade för en produktlivslängd på 15 år. För att upprätthålla detta rekommenderas rengörings- och desinfektionsmedel som har testats av Liebherr för säker användning separat eller i handboken. På så sätt kan du vara säker på att du inte skadar din apparat av misstag när du faktiskt försöker ta hand om den.

Påminnelsefunktion

Påminnelsefunktion

Påminnelsefunktionen påminner dig när nästa grundläggande rengöring eller kalibrering är på väg. Intervallet kan väljas bland fördefinierade intervall och ställas in direkt på apparaten. Låter dig enbart fokusera på ditt värdefulla arbete.

Självstängande dörr < 90°

Självstängande dörr < 90°

Utför rutinarbetet bekvämt; säkerhetskopiering om du missar något: Från en öppningsvinkel på ca. 90 grader förblir ugnsluckan öppen och underlättar lastning och lossning samt rengöring. Under ca. 90 grader stängs den av sig själv så att apparaten inte av misstag står öppen. Detta håller temperaturen stabil och bevarar kvaliteten på dina lagrade ämnen.

Inställningar med lösenordsskydd

Inställningar med lösenordsskydd

Alla inställningar som påverkar apparatens funktion eller kontroll kan säkras med lösenord. Detta innebär att innehållet är optimalt skyddat mot oönskade förändringar eller manipulationer av lagringsförhållandena.

Sats sida vid sida

Sats sida vid sida

Tillbehörssatsen ger en snygg och säker lösning för att rada upp flera apparater. Enheterna är stadigt förbundna med varandra via en profilskena så att de bildar en sömlös front och inte kan glida. Att fixera dem garanterar också det rekommenderade avståndet och förhindrar kondensbildning mellan apparaterna.

Rejäla snurrhjul

Rejäla snurrhjul

Med eftermonterbara hjul förblir professionell utrustning för förvaring av temperaturkänsliga produkter extremt mobil. Det gör att du kan ändra installationsplatsen när som helst eller helt enkelt flytta apparaten för enklare rengöring.

Min/max temperaturregistrering

Min/max temperaturregistrering

Håll alltid ett öga på temperaturen: Min/max. temperaturjustering lagrar de lägsta och högsta temperaturvärdena för interiören som har inträffat från en definierad starttid och visar dem tydligt på displayen. På så sätt kan du vara säker på att lagringstemperaturerna, fram till det ögonblick du avläser värdena, alltid var inom de tolererade gränserna.

Temperaturlarm

Temperaturlarm

Det integrerade temperaturlarmet signalerar om larmgränserna överskrids eller underskrids. Detta larm är utrustat med både akustiskt och optisk signalering och ger därigenom maximal säkerhet för de lagrade varorna.

Stabil och konstant temperatur: EN 60068-3

Stabil och konstant temperatur: EN 60068-3

Alla kyl- och frysapparater för laboratorier provas i Liebherrs moderna utvecklingslaboratorier enligt testmetoden EN 60068-3 för mätning av temperaturstabiliteten. Då mäts temperaturen i apparaternas inre på nio olika punkter.

Utbyggbart dörrstopp

Utbyggbart dörrstopp

Apparaterna har utrustats med ett dörrstopp på höger sida. Med möjligheten att byta dörrstoppet kan apparaten alltid placeras optimalt i uppställningsområdet och anpassas till individuella behov.

Produktkategori Laboratoriefrys med insida utan antändningskällor
Klassificering Performance
GTIN 9005382281697
Energiförbrukning per år 516 kWh/a
Energiförbrukning på 24 timmar 1,412 kWh/24h
Ljudnivå 49 dB
Omgivningstemperatur +10 °C till 35 °C
Köldmedel R 290
Värmeavgivning 713 kJ/h
Wärmeabgabesystem Luftkühlung
Nennaufnahme Watt (Katalog) 240,0 W
Spänning 220-240 V ~
Frekvens 50 Hz
Maximal fluktuation 3,3 °C
Maximal gradient 5,4 °C
Användning Pekskärm
Elavbrottslarm När strömmen kommer tillbaka
Varningssignal vid störning Optisk och akustisk
positive Temperaturabweichung vom Sollwert 2,8 Kelvin
negative Temperaturabweichung vom Sollwert -2,1 Kelvin
Erwärmung von -20°C auf -15°C (leer, +25°C TU) 38 min
Abkühlzeit von +25 °C auf -20 °C (leer, +25 °C TU) 89 min
Recovery-Zeit nach 1 min Türöffnung (leer, +25 °C TU, nach EN 60068-3) 19 min
Potentialfri kontakt
SmartMonitoring-fähig Ja
Art der Vernetzbarkeit SmartModule
Nätverkslösning Kan eftermonteras
Gränssnitt WLAN/LAN (optional)
min./max. Temperaturaufzeichnung Ja
Alarmhistorie Nein
Produktfühler Nein
Frysning av bruttovolym 499 l
Frysning av nettovolym 394 l
Inställbart temperaturområde -9 °C till -30C
Temperaturvisning Utvändigt digital
Kylteknologi SmartFrost
Kylsystem frysdel statisk
Avfrostning Manuell
Innerbelysning
Antal korgar 0
Utdragslådor i frysdelen 8
Antal förvaringsytor 5
Därav justerbar 4
Bottengaller
Material sidoväggar Stål
Färg material Vit
Material dörr/lock Massiv dörr
Handtag Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
Material innerbehållare plast vit
Material, justerbara hyllor frysdel Glas
Material ställfötter stål förzinkat
Självstängande dörr
Dörrstopp Kan hängas om till höger
Hänga om dörren Möjligt på egen hand
Dörrtätning Kan bytas ut
Höjdjusterbara fötter — mm
Hjul
Hjultyp
Lås mekanisk
max. Höhe des Aufstellungsortes 2.000 m über N.N.
Anslutningskabel (längd) 3.000 mm
Total bruttovolym 499 l
Total nettovolym 394 l
Yttermått: höjd/bredd/djup 168,4 / 74,7 / 76,9 cm
Höjd/bredd/djup (med förpackning) 1.720,0 / 765,0 / 840,0 mm
Vikt (utan förpackning) 89 kg
Vikt (med förpackning) 106 kg
Tillåten belastning förvaringsyta frysdel 40 kg
Användbar bredd avställningsytor 58 cm
Användbart djup avställningsyta 51,7 cm
ATEX-Klassifizierung < Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-

Anvisning: Trots noggrann datahantering reserverar vi oss för tekniska ändringar, misstag samt avvikelser när det gäller textinnehållet från originalutrustningen.