HMFvh 4001 Perfection Medicinkylskåp med cirkulationskylning

Yttermått: höjd/bredd/djup 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
Energiförbrukning per år 172 kWh/a

Efterlever kraven i DIN 13277

Efterlever kraven i DIN 13277

Laboratorie- och apotekskylskåp från Liebherr uppfyller alla nödvändiga egenskaper och prestandakriterier för att helt uppfylla DIN 13277. DIN 13277 definierar krav och testspecifikationer för kylar och frysar som används i laboratorier och för förvaring av läkemedel.

±2 °C temperaturstabilitet

±2 °C temperaturstabilitet

Temperaturfluktuationer måste vara minimala för att säkerställa att kvaliteten på känsliga ämnen bevaras. Liebherr-apparater har en imponerande maximal avvikelse på bara ±2 °C från den inställda temperaturen. Detta upprätthåller inte bara lagringsklimatet, utan också värdet på dina lagrade varor.

Ultraeffektiv

Ultraeffektiv

Energieffektiva kylar och frysar är tacksamt med tanke på de ökande elpriserna. Liebherr utnyttjar besparingspotentialen för alla komponenter – från kompressorn till tätningen, till belysningen och elektroniken. De ultraeffektiva apparaterna i exempelvis Perfection-serien visar hur detta har en positiv inverkan på de generella driftskostnaderna.

+2 °C säkerhetsenhet

+2 °C säkerhetsenhet

Om temperaturen i apparaten sjunker under +2 °C på grund av ett fel, tar +2 °C SafetyDevice-funktionen kontrollen, vilket håller temperaturen stabil och aktiverar ett larm. Känsliga ämnen är skyddade mot frysning och du meddelas omedelbart.

Integrerat wifi/LAN-gränssnitt

Integrerat wifi/LAN-gränssnitt

Anslut och kör: Apparaten kan enkelt anslutas till externa system, som SmartMonitoring från Liebherr via det integrerade wifi- och LAN-gränssnittet. Tack vare den digitala övervakningslösningen kontrolleras och dokumenteras lagringstemperaturen via gränssnittet på ett enkelt, säkert och bekvämt sätt.

Elektroniskt lås med fjärrkontrollsystem

Elektroniskt lås med fjärrkontrollsystem

Liebherr-apparater kan låsas säkert med en PIN-kod. Dessutom är låsning och upplåsning möjlig via en valfri fjärrkontroll med digital ingång (t.ex. för att integrera en timerbrytare). Detta gör att valfritt antal användare kan låsa och låsa upp en eller flera apparater utan att behöva dela en nyckel.

Miljövänligt köldmedel

Miljövänligt köldmedel

Liebherr-apparaterna är optimerade för bäst möjliga energieffektivitet och låga driftkostnader. För apparaterna används endast de naturliga och miljövänliga köldmedlen R 600a och R 290. Tillsammans med de högeffektiva kompressorerna är detta synnerligen effektivt och till och med framtidssäkrat tack vare den låga växthuspotentialen.

Konstruerad för en livslängd på 15 år

Konstruerad för en livslängd på 15 år

Hållbar innebär att apparaten inte bara är ekonomisk utan också hållbar. Högkvalitativa material och gediget utförande, kombinerat med minst tio års reservdelstillgänglighet, gör en Liebherr-apparaterna till en robust, pålitlig och extremt långvarig lösning som ger optimal prestanda vid krävande vardagsarbete.

Lättrengjord insida

Lättrengjord insida

Plasten inuti behållaren är gjord av polystyren: en helt återvinningsbar, robust och luktfri plast. Den är sömlöst tillverkad i ett stycke, den har inga dolda smutsfällor och de stora hörnradierna kan rengöras snabbt och enkelt. Den perfekta kombinationen av hållbarhet och hygien.

Larmrelä

Larmrelä

Vid larm informeras ansvarig ledningscentral omedelbart, oftast genom anslutning till byggnadens styrsystem. Du kan i förväg definiera vilka larm som ska vidarebefordras, samt ställa in hur länge vidarekopplingen ska vara aktiv och om en påminnelse ska skickas ut när larmet har återställts. Detta gör att du kan reagera omedelbart i kritiska situationer.

Effektivt kylsystem

Effektivt kylsystem

På grund av flera decenniers erfarenhet på området kylteknik i kombination med kontinuerlig forskning garanterar Liebherr kylsystemets enastående kvalitet. Användning av högvärdiga kompressorer, kondensorer, förångare och andra kyltekniska komponenter ger både en betydande sänkning av Liebherr-apparaternas energiförbrukning och även en sänkning av deras driftkostnader.

Larmtestfunktion

Larmtestfunktion

Med denna testkörning kan funktionsdugligheten för det interna och ett eventuellt externt anslutet larmsystem kontrolleras. Kylningen av apparaten avbryts inte under denna testkörning.

Tio års tillgänglighet av reservdelar

Tio års tillgänglighet av reservdelar

Hållbar innebär att apparaten inte bara är miljövänlig och ekonomisk, utan också hållbar. För att säkerställa att du kan njuta av din Liebherr-apparat under lång tid, garanterar Liebherr reservdelstillgänglighet på minst tio år. Även om vi gör allt vi kan för att säkerställa att reservdelar inte behövs i första hand.

Extra åtkomstport för kalibrering

Extra åtkomstport för kalibrering

En extra genomföring kan eftermonteras för regelbundna kalibreringar eller mätningar. För detta ändamål borras ett hål för ett kabelintag med en maximal diameter på 40 mm på en särskilt avsedd plats.

Höjdjusterbara fötter

Höjdjusterbara fötter

Med höjdjusterbara fötter som tillbehör kan apparatens höjd anpassas efter dina behov. Du kan till exempel höja din professionella apparat för att lättare rengöra under den.

Larmhistorik

Larmhistorik

För att kunna utvärdera kvaliteten på de lagrade ämnena krävs en tydlig historik över inträffade fel. Larmhistoriken registrerar viktig information om de senaste tio larmen som datum, varaktighet eller maxtemperatur. På så sätt behöver du inte förlita dig på ditt minne för att utföra kontrollen utan snarare på fakta.

Larmtest

Larmtest

Ett larm är alltid bra om det kan utlösas. Larmtestet kan användas för att kontrollera funktionen hos den interna och eventuellt en externt ansluten larmenhet. Kylningen av apparaten avbryts inte under testkörningen, så du kan ordna en nödsimulering och repetera med ditt team som du vill.

Antibakteriellt spakhandtag

Antibakteriellt spakhandtag

En fördel för användarna men bakteriernas undergång: Lättvriden handtagsmekanism gör det enkelt att öppna dörren. Den innehåller speciella antimikrobiella ämnen som minskar bakterier med upp till 99,99 %*. Regelbunden och tidskrävande desinfektion är inte nödvändig. Därför är apparaten extremt säker även om många människor har tillgång till den. *Enligt ISO 22196:2011

Kalibreringsfunktion

Kalibreringsfunktion

På grund av driftkrav och applikationsspecifika förhållanden är det möjligt att temperaturen i interiören avviker från den inställda temperaturen för en lagringstemperatur som bestäms med kalibrerade termometrar. Dessa avvikelser kan justeras med kalibreringsfunktionen. För säker kylningskänsla vid exakta temperaturer.

Utbytbart dörrgångjärn

Utbytbart dörrgångjärn

Liebherr-vitvaror är som standard utrustade med högergängade dörrgångjärn. Dörrens gångjärn kan ändras till vänster sida utan större ansträngning – och utan några extra delar. Detta ger dig maximal flexibilitet när du väljer din installationsplats.

Utbytbar dörrtätning

Utbytbar dörrtätning

Spara tid och pengar: Liebherrs plug-in dörrtätningar kan enkelt bytas ut. Om en tätning är skadad kan du byta ut den själv utan verktyg.

Renrumskompatibel

Renrumskompatibel

Liebherrs kylskåp och frysar i den nya vetenskapliga serien har testats för användning i renrum i enlighet med DIN EN ISO 14644. Ytterligare riskbedömning från kunden för att fastställa renrumslämplighet är därför inte längre nödvändig. Det sparar tid och pengar.

Rensa apparatinformationen

Rensa apparatinformationen

All information om apparaten ska finnas närvarande precis när du behöver den. Det är därför varje Liebherr indikerar serie- och servicenummer samt modellbeteckningen på displayen, där den lätt kan avläsas. Frustrerade sökningar eller till och med behovet att rensa interiören för att kunna läsa av de viktiga koderna är nu ett minne blott.

Demoläge

Demoläge

För utbildningsändamål eller utställningar kan apparatens funktioner simuleras i demoläge utan att man behöver använda apparaten. Det sparar tid och pengar eftersom kylfunktionen inte behövs.

Förångarens kåpa

Förångarens kåpa

Förångaren är säkrad med en kåpa för att förhindra att lagrade ämnen kommer i kontakt med dess kalla yta. Detta innebär att det är omöjligt för ämnen att oavsiktligt frysa på ytan. Dessutom säkerställer förångarlocket ännu bättre temperaturstabilitet.

Genomföring för externa sensorer

Genomföring för externa sensorer

För att ytterligare styra lagringstemperaturen med hjälp av en separat sensor krävs ledningar från ut- till insidan. Kabelmatningen erbjuder här en ren professionell lösning. Den integrerade öppningen möjliggör anslutning utan att borra hål eller bryta dörrtätningen.

Dold kundmeny

Dold kundmeny

Skyddad, säkert, enkel: Den dolda kundmenyn ger användarna information om apparatens status eller låter kunden göra detaljerade inställningar för apparaten, såsom återställning till fabriksinställningar. Eftersom den här informationen och inställningarna finns på en separat kodskyddad meny, undviker man oönskade ändringar eller manipuleringar.

Dold teknisk meny

Dold teknisk meny

På den dolda servicemenyn är det möjligt att göra personanpassade inställningar som till exempel att slå på/av larmljud, anpassa börvärdesintervall eller ändra den automatiska upptiningen. Med hjälp av tekniska finjusteringar anpassas på så sätt apparaten efter dina behov.

Integrerad datalogg

Integrerad datalogg

För att säkerställa full spårbarhet oberoende av övervakningssystemen, registrerar den integrerade dataloggen temperaturprofilen, larmhistoriken och serviceinformationen i upp till fem år. Lagrade data kan läsas direkt på apparaten via ett USB-gränssnitt.

Intuitiv menynavigering

Intuitiv menynavigering

Självförklarande, bekväm och tydlig: Kontrollpanelen som är sömlöst integrerad i dörren visar detaljerad information om apparaten och din aktuella apparatstatus på en generös display, som är färgkodad beroende på ämnet. Menynavigeringen är självförklarande och styrs av "pek- och skjutreglage".

Nästan underhållsfri

Nästan underhållsfri

Sparar tid, energi och pengar: Liebherrs professionella fristående apparater fungerar utan filter eller andra komponenter och delar som kräver regelbundna byten. Endast rengöring och kalibrering i linje med dina individuella behov är nödvändiga regelbundet.

IEC 61010-2-011 Standard

IEC 61010-2-011 Standard

Liebherr-kylar och -frysar som utvecklats speciellt för förvaring av temperaturkänsliga produkter är CE-säkerhetskompatibla. Detta säkerställer att alla mekaniska och elektriska krav för skadesfri drift uppfylls – och att du och ditt team hålls trygga.

Perforerad hylla

Perforerad hylla

Valfria tillbehör för säker förvaring av prover, reagens etc.: Den perforerade hyllan ser till att även de minsta kärl med ojämna ytor kan förvaras säkert och med optimal luftcirkulation. För bättre stabilitet – även vad gäller lagringstemperatur.

Strömavbrottslarm

Strömavbrottslarm

Ett integrerat batteri larmar visuellt och akustiskt vid strömavbrott och tar över strömförsörjningen av displayen. När strömmen är tillbaka visas tidpunkten för strömavbrottet och uppnådd maxtemperatur.

Produktsensor PT1000

Produktsensor PT1000

Utöver standardstyrgivaren är en separat PT1000-givare ansluten för att mäta en simulerad produkttemperatur. Produktsensortemperaturen som visas på displayen kan kalibreras oberoende, instrumentlarm och min./max. gränser avser detta värde. För större lagringssäkerhet baserat på verkliga produktvärden.

Snabbstartsguide

Snabbstartsguide

Ingen gillar att läsa instruktioner. Det är därför Liebherr erbjuder den viktigaste informationen på två sidor. Detta inkluderar information om menynavigering, det elektroniska låset, rengöring och allmänna ämnen som lagrade varor som är eller inte är tillåtna. Låt teknikern vara ansvarig för att läsa den ursprungliga handboken.

Rekommenderade rengöringsmedel och desinfektionsmedel

Rekommenderade rengöringsmedel och desinfektionsmedel

Liebherr-apparater är konstruerade för en produktlivslängd på 15 år. För att upprätthålla detta rekommenderas rengörings- och desinfektionsmedel som har testats av Liebherr för säker användning separat eller i handboken. På så sätt kan du vara säker på att du inte skadar din apparat av misstag när du faktiskt försöker ta hand om den.

Påminnelsefunktion

Påminnelsefunktion

Påminnelsefunktionen påminner dig när nästa grundläggande rengöring eller kalibrering är på väg. Intervallet kan väljas bland fördefinierade intervall och ställas in direkt på apparaten. Låter dig enbart fokusera på ditt värdefulla arbete.

Självstängande dörr < 90°

Självstängande dörr < 90°

Utför rutinarbetet bekvämt; säkerhetskopiering om du missar något: Från en öppningsvinkel på ca. 90 grader förblir ugnsluckan öppen och underlättar lastning och lossning samt rengöring. Under ca. 90 grader stängs den av sig själv så att apparaten inte av misstag står öppen. Detta håller temperaturen stabil och bevarar kvaliteten på dina lagrade ämnen.

Inställningar med lösenordsskydd

Inställningar med lösenordsskydd

Alla inställningar som påverkar apparatens funktion eller kontroll kan säkras med lösenord. Detta innebär att innehållet är optimalt skyddat mot oönskade förändringar eller manipulationer av lagringsförhållandena.

Sats sida vid sida

Sats sida vid sida

Tillbehörssatsen ger en snygg och säker lösning för att rada upp flera apparater. Enheterna är stadigt förbundna med varandra via en profilskena så att de bildar en sömlös front och inte kan glida. Att fixera dem garanterar också det rekommenderade avståndet och förhindrar kondensbildning mellan apparaterna.

SmartLock

SmartLock

Om ett temperaturlarm inträffade låser Liebherr SmartLock automatiskt dörren till apparaten så att produkter med en avbruten kylkedja inte av misstag kommer in i cirkulation. Endast behöriga personer kan låsa upp låset igen – och fatta beslut om tillståndet för de lagrade ämnena.

Rejäla snurrhjul

Rejäla snurrhjul

Med eftermonterbara hjul förblir professionell utrustning för förvaring av temperaturkänsliga produkter extremt mobil. Det gör att du kan ändra installationsplatsen när som helst eller helt enkelt flytta apparaten för enklare rengöring.

Vertikal LED-belysning

Vertikal LED-belysning

Vertikal LED-belysning ger optimal belysning av interiören över hela apparatens höjd. Tack vare den perfekta översikten på alla nivåer finns det önskade ämnet omedelbart till hands, dörren kan snabbt stängas igen och innertemperaturen förblir stabil. På så sätt slipper du onödigt sökande efter något – och framför allt energikostnader.

Min/max temperaturregistrering

Min/max temperaturregistrering

Håll alltid ett öga på temperaturen: Min/max. temperaturjustering lagrar de lägsta och högsta temperaturvärdena för interiören som har inträffat från en definierad starttid och visar dem tydligt på displayen. På så sätt kan du vara säker på att lagringstemperaturerna, fram till det ögonblick du avläser värdena, alltid var inom de tolererade gränserna.

Digital temperaturvisning

Digital temperaturvisning

Den digitala temperaturvisningen visar kylapparatens innertemperatur exakt på graden. I och med detta kan den driftansvariga och användaren snabbt skapa en överblick över apparatens temperatur.

Cirkulationsluftkylning

Cirkulationsluftkylning

Mycket effektiva fläktar ger snabb kylning av den nyligen lagrade varan och en jämn kyltemperatur i skåpet.

LED-belysning

LED-belysning

Alla laboratoriekylapparater med glasdörr har en LED-innerbelysning som kan tändas separat. Tack vare detta belyses innerutrymmet jämnt och det går att komma åt lagrade produkter snabbt och målinriktat.

Temperaturlarm

Temperaturlarm

Det integrerade temperaturlarmet signalerar om larmgränserna överskrids eller underskrids. Detta larm är utrustat med både akustiskt och optisk signalering och ger därigenom maximal säkerhet för de lagrade varorna.

Stabil och konstant temperatur: EN 60068-3

Stabil och konstant temperatur: EN 60068-3

Alla kyl- och frysapparater för laboratorier provas i Liebherrs moderna utvecklingslaboratorier enligt testmetoden EN 60068-3 för mätning av temperaturstabiliteten. Då mäts temperaturen i apparaternas inre på nio olika punkter.

Utbyggbart dörrstopp

Utbyggbart dörrstopp

Apparaterna har utrustats med ett dörrstopp på höger sida. Med möjligheten att byta dörrstoppet kan apparaten alltid placeras optimalt i uppställningsområdet och anpassas till individuella behov.

Produktkategori Medicinkylskåp med cirkulationskylning
Klassificering Perfection
GTIN 9005382246375
Energiförbrukning per år 172 kWh/a
Energiförbrukning på 24 timmar 0,471 kWh/24h
Ljudnivå 49 dB
Omgivningstemperatur +10 °C till 35 °C
Köldmedel R 600a
Värmeavgivning 250 kJ/h
Wärmeabgabesystem Luftkühlung
Nennaufnahme Watt (Katalog) 180,0 W
Spänning 220-240 V ~
Frekvens 50 Hz
Maximal fluktuation 2,2 °C
Maximal gradient 2,4 °C
Användning Touch & Swipe
Elavbrottslarm Direkt vid strömavbrott i minst 12 h
Varningssignal vid störning Optisk och akustisk
positive Temperaturabweichung vom Sollwert 1,2 Kelvin
negative Temperaturabweichung vom Sollwert -1,1 Kelvin
Erwärmung von +5 °C auf +10 °C (leer, +25 °C TU) 45 min
Abkühlzeit von +25°C auf +5°C (leer, +25°C TU) 25 min
Recovery-Zeit nach 1 min Türöffnung (leer, +25 °C TU, nach EN 60068-3) 12 min
Potentialfri kontakt
SmartMonitoring-fähig Ja
Art der Vernetzbarkeit SmartModule
Nätverkslösning Integrerad, uttagbar
Gränssnitt WLAN/LAN
Datenlogger integriert, USB-Schnittstelle
min./max. Temperaturaufzeichnung Ja
Alarmhistorie Ja
Produktfühler Integriert
Bruttovolym kylning 394 l
Kylning av nettovolym 295 l
Inställbart temperaturområde +5 °C
Temperaturvisning Utvändigt digital
Kylsystem dynamisk
Avfrostning Automatisk
Innerbelysning LED-ljuspelare vänster
Utdragslådor 0
Antal förvaringsytor 6
Därav justerbar 5
Bottengaller
Material sidoväggar Stål
Färg material Vit
Material dörr/lock Massiv dörr
Handtag Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
Material innerbehållare plast vit
Material förvaringsytor kyldel Galler med plastöverdrag
Material ställfötter stål förzinkat
Självstängande dörr
Dörrstopp Kan hängas om till höger
Hänga om dörren Möjligt på egen hand
Dörrtätning Kan bytas ut
Höjdjusterbara fötter — mm
Hjul
Hjultyp
Lås elektroniskt, med fjärrstyrning
max. Höhe des Aufstellungsortes 2.000 m über N.N.
Anslutningskabel (längd) 3.000 mm
Total bruttovolym 394 l
Total nettovolym 295 l
Yttermått: höjd/bredd/djup 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
Höjd/bredd/djup (med förpackning) 1.920,0 / 615,0 / 725,0 mm
Vikt (utan förpackning) 64,50 kg
Vikt (med förpackning) 73 kg
Tillåten belastning förvaringsyta kyldel 45 kg
Användbar bredd avställningsytor 46 cm
Användbart djup avställningsyta 42,3 cm
Zertifizierungen DIN 13277 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1

Anvisning: Trots noggrann datahantering reserverar vi oss för tekniska ändringar, misstag samt avvikelser när det gäller textinnehållet från originalutrustningen.