Välj ditt sortiment
Stäng

Vid fristående modeller med en display i dörren:

Om du ser denna status på home-skärmen har WiFi-funktionen slagits på och anslutningen till ditt hemnätverk har upprättats.

Om du ser denna status på home-skärmen har WiFi-funktionen slagits på, men det finns ingen anslutning till ditt hemnätverk eller din SmartDeviceBox kan inte upprätta en anslutning till Liebherr.

Om du ser denna status på home-skärmen har WiFi-funktionen slagits på, men antingen är SmartDeviceBox inte ansluten till ett nätverk eller så är SmartDeviceBox ansluten till ett nätverk som inte kan hittas (t.ex. nattfrånkoppling).

Inbyggnadsapparater och Monolith

Symbolerna beskrivs i bruksanvisningen. Denna följer med apparaten.

Din märketikett innehåller:
Senast tillagt: Din märketikett innehåller inga produkter.
close