MKv 3913 MediLine med lådor Medicinkylskåp med komfortelektronik

Bruttoinnehåll totalt 386 l
Bruttovolumen Gesamt 386 l
Utvändiga mått (H/B/D) 184 / 60,1 / 61,8 cm
Nätverkslösning Kan eftermonteras

Eftermontera SmartMonitoring

Eftermontera SmartMonitoring

Liebherr SmartMonitoring är en omfattande lösning för dokumentation och övervakning av mät- och driftsdata, larmmeddelanden och enhetsstatus. För att kunna ansluta den nödvändiga hubben SmartCoolingHub till den här enheten behövs gränssnittsomvandlaren RS 485 som kan beställas separat.

Larmtestfunktion

Larmtestfunktion

Med denna testkörning kan funktionsdugligheten för det interna och ett eventuellt externt anslutet larmsystem kontrolleras. Kylningen av apparaten avbryts inte under denna testkörning.

Läkemedelslagring: DIN 58345

Läkemedelslagring: DIN 58345

Förkortningen DIN står för "Deutsches Institut für Normung (Tyska institutet för standardisering)" och detta institut definierar standarder för industrin i expertkommittéer. DIN 58345 avser kylapparater för läkemedel används för lagring av läkemedel vid en drifttemperatur från 2 °C till 8 °C. DIN 58345 återspeglar för närvarande den högsta tekniska nivån och ställer exakt formulerade krav på de aktuella läkemedelskylapparaterna.

Digital temperaturvisning

Digital temperaturvisning

Den digitala temperaturvisningen visar kylapparatens innertemperatur exakt på graden. I och med detta kan den driftansvariga och användaren snabbt skapa en överblick över apparatens temperatur.

Cirkulationsluftkylning

Cirkulationsluftkylning

Mycket effektiva fläktar ger snabb kylning av den nyligen lagrade varan och en jämn kyltemperatur i skåpet.

Effektivt kylsystem

Effektivt kylsystem

På grund av flera decenniers erfarenhet på området kylteknik i kombination med kontinuerlig forskning garanterar Liebherr kylsystemets enastående kvalitet. Användning av högvärdiga kompressorer, kondensorer, förångare och andra kyltekniska komponenter ger både en betydande sänkning av Liebherr-apparaternas energiförbrukning och även en sänkning av deras driftkostnader.

LED-belysning

LED-belysning

Alla laboratoriekylapparater med glasdörr har en LED-innerbelysning som kan tändas separat. Tack vare detta belyses innerutrymmet jämnt och det går att komma åt lagrade produkter snabbt och målinriktat.

Seriellt bussgränssnitt

Seriellt bussgränssnitt

Med hjälp av det seriella bussgränssnittet kan apparaterna anslutas till ett externt övervakningssystem. Om ett övervakningssystem som ska anslutas via gränssnittet inte redan finns går det att få en kompletteringssats med en gränssnittskonverter som tillvalstillbehör som kan användas för att ordna en förbindelse till en dator eller bärbar dator. Med hjälp av bussgränssnittet kan upp till 20 apparater kopplas i serie och kopplas ihop med varandra. Temperatur och larm kan dokumenteras och arkiveras via programvaran Liebherr Temperature Monitoring.

Temperaturlarm

Temperaturlarm

Det integrerade temperaturlarmet signalerar om larmgränserna överskrids eller underskrids. Detta larm är utrustat med både akustiskt och optisk signalering och ger därigenom maximal säkerhet för de lagrade varorna.

Stabil och konstant temperatur: EN 60068-3

Stabil och konstant temperatur: EN 60068-3

Alla kyl- och frysapparater för laboratorier provas i Liebherrs moderna utvecklingslaboratorier enligt testmetoden EN 60068-3 för mätning av temperaturstabiliteten. Då mäts temperaturen i apparaternas inre på nio olika punkter.

Miljövänligt köldmedel

Miljövänligt köldmedel

Liebherr-apparaterna är optimerade för bäst möjliga energieffektivitet och låga driftkostnader. För apparaterna används endast de naturliga och miljövänliga köldmedlen R 600a och R 290. Tillsammans med de högeffektiva kompressorerna är detta synnerligen effektivt och till och med framtidssäkrat tack vare den låga växthuspotentialen.

Utbyggbart dörrstopp

Utbyggbart dörrstopp

Apparaterna har utrustats med ett dörrstopp på höger sida. Med möjligheten att byta dörrstoppet kan apparaten alltid placeras optimalt i uppställningsområdet och anpassas till individuella behov.

Produktkategori Medicinkylskåp med komfortelektronik
GTIN 9005382238356
Energiförbrukning per år 434 kWh/a
Volym, netto totalt 201 l
Bruttoinnehåll totalt 386 l
Bruttovolumen Gesamt 386 l
Bruttovolumen Kühlteil 386 l
Nettovolumen Gesamt 201 l
Nettovolumen Kühlteil 201 l
Köldmedel R 600a
Spänning 220-240 V ~
Frekvens 50 Hz
Anslutningsvärde 1,5 A
Kyldel 386 l
Utvändiga mått (H/B/D) 184 / 60,1 / 61,8 cm
Isolering 40 - 40 mm
Vikt (med förpackning) 104,00 kg
Vikt (utan förpackning) 98,00 kg
Styrning Elektronisk styrning
Användning Knappar
Varningssignal vid störning Optisk och akustisk
Potentialfri kontakt
Elavbrottslarm Direkt vid strömavbrott i minst 12 h
Maximal fluktuation 1,5 °C
Maximal gradient 3,5 °C
Nätverkslösning Kan eftermonteras
Material sidoväggar Stål
Färg material Vit
Material dörr/lock Dörr med isolerglas
Lås Ja
Självstängande dörrar
Dörrstopp Kan hängas om till höger
Material innerbehållare plast vit
Hjultyp
Dörrdesign HardLine
Handtag Ergonomiskt stånghandtag med öppningsmekanik
ecovadis 2021

ecovadis 2021

Anvisning: Trots noggrann datahantering reserverar vi oss för tekniska ändringar, misstag samt avvikelser när det gäller textinnehållet från originalutrustningen.