Më shumë se thjesht një frigorifer: BluPerformance është dimensioni i ri freskisë

Imagjinoni pamjen e një frigoriferi perfekt: dizajn i bukur i pakushtëzuar nga koha me sipërfaqe të drejta dhe të lehta për t'u pastruar, që ftoh shpejt ushqimet në temperaturën ideale, që kujdeset për freski më jetëgjatë të ushqimeve dhe që përveç këtyre punon edhe me efiçencë energjie. Një frigorifer që përmes përdorimit të teknologjive të reja unike shfaqet si mrekulli e vërtetë e shfrytëzimit të hapësirës dhe që ka sistem elektronik komod që lehtëson jetën e përditshme. Ky është "BluPerformance" – dimensioni i ri i ftohjes dhe i ngrirjes.