Reklamuar në perfeksion dhe ftohur me inteligjencë

Prezantimi i mallit me efekt tërheqës është mbështetja më e mirë e marketingut në pikat e shitjes. Për këtë arsye, frigoriferët për pijet Liebherr kanë dyer të mëdha prej xhami, ndriçim optimal dhe rafte me rregullim të lartësisë. Falë materialeve të cilësisë së lartë dhe përpunimit të kujdesshëm të menduar deri në detaj këto pajisje janë konceptuar posaçërisht për një shfrytëzim intensiv të tyre.

Frigoriferët - Industria e pijeve

Totali i vëllimit bruto


Ngarkesa 05l PET


Ngarkesa 033l kanaçe


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes_Ndërlidhja_E RE


Sistemi i ftohjes


Klasa e efiçencës së energjisë


Materiali dera

Rezultati 1-10 nga 50

FKDv 4203 Comfort Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 403 l
 • Grupi i produkteve Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60 / 68,7 cm
 • Ngarkesa 05l PET 256
 • Ngarkesa 033l kanaçe 512
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 403 l
 • Ngarkesa 05l PET 256
 • Ngarkesa 033l kanaçe 512

FKDv 4211 Comfort Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 387 l
 • Grupi i produkteve Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60 / 68,7 cm
 • Ngarkesa 05l PET 256
 • Ngarkesa 033l kanaçe 512
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 387 l
 • Ngarkesa 05l PET 256
 • Ngarkesa 033l kanaçe 512

FKDv 4213 Comfort i bardhë Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 403 l
 • Grupi i produkteve Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60 / 68,7 cm
 • Ngarkesa 05l PET 256
 • Ngarkesa 033l kanaçe 512
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 403 l
 • Ngarkesa 05l PET 256
 • Ngarkesa 033l kanaçe 512

FKDv 4213 Comfort i zi Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 403 l
 • Grupi i produkteve Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201 / 60 / 68,7 cm
 • Ngarkesa 05l PET 256
 • Ngarkesa 033l kanaçe 512
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 403 l
 • Ngarkesa 05l PET 256
 • Ngarkesa 033l kanaçe 512

FKDv 4503 Premium Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 441 l
 • Grupi i produkteve Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 202,7 / 60 / 69,4 cm
 • Ngarkesa 05l PET 304
 • Ngarkesa 033l kanaçe 608
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 441 l
 • Ngarkesa 05l PET 304
 • Ngarkesa 033l kanaçe 608

FKDv 4513 Premium Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 441 l
 • Grupi i produkteve Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 202,7 / 60 / 69,6 cm
 • Ngarkesa 05l PET 304
 • Ngarkesa 033l kanaçe 608
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 441 l
 • Ngarkesa 05l PET 304
 • Ngarkesa 033l kanaçe 608

FKDv 4523 PremiumPlus me komandim elektronik Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 441 l
 • Grupi i produkteve Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 202,7 / 60 / 69,6 cm
 • Ngarkesa 05l PET 304
 • Ngarkesa 033l kanaçe 608
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 441 l
 • Ngarkesa 05l PET 304
 • Ngarkesa 033l kanaçe 608

FKDv 4213 Comfort i bardhë Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 441 l
 • Grupi i produkteve Frigorifer ftohës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 202,7 / 60 / 69,6 cm
 • Ngarkesa 05l PET 304
 • Ngarkesa 033l kanaçe 608
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Vëllimi bruto i ndarjes së frigoriferit 441 l
 • Ngarkesa 05l PET 304
 • Ngarkesa 033l kanaçe 608
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.