Performanca më e mirë për profesionistët

Besueshmëri, efiçencë dhe raport i shkëlqyer cilësi-çmim: Frigoriferët ngrirës Liebherr plotësojnë kërkesat më të larta të përdoruesve profesionistë. Për ruajtjen e produkteve të ngrira, pajisjet ofrojnë performancën më të mirë të ftohjes. Komponentët e qarkut të ftohjes janë integruar në pjesën e sipërme të pajisjes dhe janë lehtësisht të arritshëm, gjë e cila rrit ndjeshëm vëllimin e shfrytëzueshëm të hapësirës së brendshme.

Frigoriferët ngrirës - Hoteleria dhe gastronomia

Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Klasa e klimës


Përfshirje


Materiali hapësira e brendshme


Materiali dera/kapaku

Pikat kryesore të pajisjes

Ndriçimi i brendshëm

Rezultati 1-10 nga 27

FCFCvg 4002 Perfection Kombinim ftohës-ngrirës

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 377 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 204,4 / 59,7 / 65,4 cm

FCFCvg 4032 Perfection Kombinim ftohës-ngrirës

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 389 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 204,4 / 59,7 / 65,4 cm

FCFvg 4002 Performance Kombinim ftohës-ngrirës

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 377 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 204,4 / 59,7 / 65,4 cm

FFFBvg 5501 Perfection Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 472 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 181,8 / 74,7 / 76,9 cm

FFFCsg 4001 Perfection Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me SmartFrost

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 316 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

FFFCsg 5501 Perfection Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me SmartFrost

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 499 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 181,8 / 74,7 / 76,9 cm

FFFCvg 4001 Perfection Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 273 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

FFFCvg 5501 Perfection Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 472 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 181,8 / 74,7 / 76,9 cm

FFFCvg 6501 Perfection Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 544 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 201,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 201,8 / 74,7 / 76,9 cm

FFFsg 4001 Performance Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me SmartFrost

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 316 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësia / gjerësia / thellësia (me paketim) 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.