Shërbimi për klientin

Ne jemi prodhues të modeleve Premium dhe dëshirojmë që këtë qasje ta përdorim edhe te shërbimi për klientin. Kjo është ajo çfarë klientët e Liebherr presin prej tij dhe ne jemi të gatshëm që ta përmbushim këtë pritshmëri të tyre. Për këtë arsye, pyetjet e detajuara të marra me telefon, email ose me postë hidhen dhe përpunohen në databazën tonë të klientëve nëpërmjet punonjësve të shërbimit për klientin, i cili përbëhet nga mjeshtra dhe teknikë mjaft të kualifikuar. Në qendër të kësaj qëndron gjithmonë orientimi drejt klientit dhe kënaqësia e klientit - gjithmonë nga pikëpamja e një kohe trajtimit të kërkesës sa më shpejt të jetë e mundur.

Ndihmë e shpejtë në rast riparimi

Ekspertët tanë ju ndihmojnë për çdo pyetje që keni rreth pajisjeve tona. Keni nevojë për ndihmë për përdorimin e frigoriferit tuaj apo keni ndonjë rast riparimi që duhet të trajtohet sa më shpejt?

Për ta trajtuar kërkesën tuaj në mënyrë sa më specifike, mbani gati në çdo moment për telefonatën tuaj përcaktimin e saktë të pajisjes suaj (emërtimi i pajisjes, numri i servisit). Këto të dhëna i gjeni në etiketën e parametrave të pajisjes suaj.

Partneri i servisit do t'ju ndihmojë me kënaqësi.

Gjej partnerin e servisit për ty

Se kush është partneri i servisit përgjegjës për juve, këtë mund ta mësoni nëpërmjet kërkimit të partnerëve të servisit.

Gjej tani partner servisi afër meje

Disponueshmëri 10 vjeçare për pjesët e këmbimit

Liebherr shquhet për besueshmërinë dhe jetëgjatësinë e tij. Për ta arritur këtë ne përdorim vetëm komponentët dhe materialet më cilësore për prodhimin e pajisjeve. Çdo pajisje testohet intensivisht për cilësinë dhe funksionalitetin e saj që në procesin e prodhimit.

Falë zhvillimit të vazhdueshëm të pajisjeve, optimizimit të të gjithë komponentëve dhe trajtimit të tyre deri në detaje, ne mund të garantojmë me bindje të plotë cilësinë e vërtetuar të Liebherr – me jetëgjatësinë e madhe të pajisjeve tona. Pavarësisht kësaj, kur ndonjëherë nevojitet ndonjë pjesë këmbimi mund t'i drejtoheni shërbimit tonë. Sepse te ne do të gjeni pjesë këmbimi origjinale Liebherr me cilësinë e besueshme të njohur – dhe kjo në shumicën e rasteve për deri në 10 vjet.

Etiketa e parametrave në pajisjet Liebherr

Për çdo pyetje rreth pajisjes suaj, jeni të lutur të mbani gati në çdo moment përcaktimet e sakta të pajisjes suaj (Emërtimi i pajisjes, Numri i serisë). Me anë të këtij informacioni punonjësi ynë i servisit mund t'u përgjigjet më mirë pyetjeve për pajisjen dhe të zgjidhë më shpejt problemet e mundshme.

Pajisja me qëndrim të pavarur

Te pajisjet me qëndrim të pavarur etiketa e parametrave të pajisjes ndodhet në anën e majtë të brendshme të pajisjes.

Pajisja Side-by-Side

Te pajisjet Side-by-Side etiketa e parametrave të pajisjes ndodhet majtas nën ndarjen e ngrirjes.

Frigoriferi për shishet

Te frigoriferët për shishet etiketa e parametrave të pajisjes ndodhet në anën e majtë të brendshme të pajisjes.

Pajisja me qëndrim të pavarur dhe pajisja inkaso

Te frigoriferët ngrirës etiketa e parametrave të pajisjes ndodhet në anën e majtë të brendshme të pajisjes.

Frigoriferët ngrirës banak

Te frigoriferët ngrirës banak etiketa e parametrave të pajisjes ndodhet në faqen e djathtë, djathtas lart.

Ngrirësi lart (Ndarja e ngrirjes lart)

Në pajisjet me ngrirës lart etiketa e parametrave të pajisjes ndodhet në kasetën më të poshtme të perimeve në të majtë.

Ngrirësi poshtë (Ndarja e ngrirjes poshtë)

Në pajisjet me ngrirës poshtë etiketa e parametrave të pajisjes ndodhet në anën e majtë të brendshme të pajisjes.

Frigoriferi për verën

Në frigoriferët për verën etiketa e parametrave të pajisjes ndodhet në anën e majtë të brendshme të pajisjes.

Pajisja për ruajtjen e purove

Në pajisjet për ruajtjen e purove etiketa e parametrave të pajisjes ndodhet në anën e majtë të jashtme të pajisjes.

Broshurat

Liebherr ofron informacion dhe pajisje ndihmëse për instalimin e produkteve. Publikimet janë në dispozicion në shumë gjuhë. Shko te përmbledhja e broshurave "Pajisjet elektroshtëpiake"

FreshMAG

Zbuloni botën rreth pajisjeve shtëpiake Liebherr me lajme interesante, tregime, këshilla dhe truke të vlefshme për ruajtjen e ushqimit, receta dhe shumë më tepër! Lexoni blogun tani