Shërbimi për klientin

Ne jemi prodhues të modeleve Premium dhe dëshirojmë që këtë qasje ta përdorim edhe te shërbimi për klientin. Kjo është ajo çfarë klientët e Liebherr presin prej tij dhe ne jemi të gatshëm që ta përmbushim këtë pritshmëri të tyre. Për këtë arsye, pyetjet e detajuara të marra me telefon, email ose me postë hidhen dhe përpunohen në databazën tonë të klientëve nëpërmjet punonjësve të shërbimit për klientin, i cili përbëhet nga mjeshtra dhe teknikë mjaft të kualifikuar. Në qendër të kësaj qëndron gjithmonë orientimi drejt klientit dhe kënaqësia e klientit - gjithmonë nga pikëpamja e një kohe trajtimit të kërkesës sa më shpejt të jetë e mundur.

Broshurat

Liebherr ofron informacion dhe pajisje ndihmëse për instalimin e produkteve. Publikimet janë në dispozicion në shumë gjuhë. Shko te përmbledhja e broshurave "Pajisjet elektroshtëpiake"

FreshMAG

Zbuloni botën rreth pajisjeve shtëpiake Liebherr me lajme interesante, tregime, këshilla dhe truke të vlefshme për ruajtjen e ushqimit, receta dhe shumë më tepër! Lexoni blogun tani