Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Mënyra e instalimit


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat

Ndarja 0°Rezultati 1-10 nga 28

ECBN 5066 PremiumPlus BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Ndarja 0° BioFresh
Lartësia e bufesë 203 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 379 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ECBN 5066 PremiumPlus BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Ndarja 0° BioFresh
Lartësia e bufesë 203 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 379 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ECBN 6156 PremiumPlus BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Ndarja 0° BioFresh
Lartësia e bufesë 203 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 471 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ECBN 6156 PremiumPlus BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Ndarja 0° BioFresh
Lartësia e bufesë 203 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 471 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ECBN 6256 PremiumPlus BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Ndarja 0° BioFresh
Lartësia e bufesë 203 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 471 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICBN 3324 Comfort BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Ndarja 0° BioFresh
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 237 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICBN 3376 Premium BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Ndarja 0° BioFresh
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 238 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICBN 3386 Premium BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Ndarja 0° BioFresh
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 233 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICBP 3266 Premium BioFresh Kombinim i integrueshëm i ngrirësit dhe frigoriferit me BioFresh dhe SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 261 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

ICBS 3224 Comfort BioFresh Kombinim i integrueshëm i ngrirësit dhe frigoriferit me BioFresh dhe SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Ndarja 0° BioFresh
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 261 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.