Materiale të testuara

Si prodhues i cilësisë së parë, Liebherr kërkon që pajisjet dhe komponentët të përmbushin standardet më të larta. Jo më kot frigoriferët ftohës ngrirës mrekullojnë klientët në mbarë botën me jetëgjatësinë e tyre të madhe. Për ta garantuar këtë, të gjithë komponentët e pajisjeve u nënshtrohen testeve me ngarkesa ekstreme. Në këtë mënyrë ne mund të sigurojmë në mënyrë të vazhdueshme cilësinë e lartë të pajisjeve, si dhe përmbushjen e kërkesave dhe pritshmërive të klientëve lidhur me produktet tona.

Komoditeti

Në zhvillimin e frigoriferëve ftohës dhe ngrirës Liebherr fokusohet në nevojat e klientëve. Rezultati i kësaj qasjeje janë pajisjet komode që lehtësojnë jetën e përditshme. Funksione komode

Shërbimi për klientin

Ndihmë e shpejtë dhe e drejtpërdrejtë: Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me produktet, shërbimet e riparimit ose pjesët e këmbimit, ne do t'ju lidhim me personin e duhur të kontaktit. Kërkimi i shërbimit për klientin