Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat


Rezultati 1-8 nga 8

GT 2132 Comfort Frigorifer banak me StopFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,7 / 75,0 / 75,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 193 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GT 3032 Comfort Frigorifer banak me StopFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,7 / 99,5 / 75,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 284 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GT 3622 Comfort Frigorifer banak me StopFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,7 / 112,9 / 75,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 333 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GT 4232 Comfort Frigorifer banak me StopFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,7 / 128,5 / 75,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 380 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GT 4932 Comfort Frigorifer banak me StopFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,7 / 136,9 / 80,7 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 449 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GT 6122 Comfort Frigorifer banak me StopFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,7 / 164,4 / 80,7 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 572 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GTP 2356 Premium Frigorifer banak me StopFrost dhe SoftSystem

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,7 / 112,9 / 75,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 200 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

GTP 2756 Premium Frigorifer banak me StopFrost dhe SoftSystem

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 91,7 / 128,5 / 75,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 240 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.