Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i përgjithshëm


Klasa e efiçencës së energjisë


Niveli i zhurmës (dB)

Pikat kryesore të pajisjes

Rezultati 1-6 nga 6

CFc 1875 Plus Frigorifer ngrirës banak

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 104,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 192 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 104,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 192 l
 • FrostProtect -15°C
 • SoftSystem - mekanizëm i mbylljes së butë

CFd 2085 Plus Frigorifer ngrirës banak

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 125,5 / 70,9 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 248 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 125,5 / 70,9 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 248 l
 • FrostProtect -15°C
 • SoftSystem - mekanizëm i mbylljes së butë

CFd 2505 Plus Frigorifer ngrirës banak

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 167,5 / 70,9 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 359 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 167,5 / 70,9 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 359 l
 • FrostProtect -15°C
 • SoftSystem - mekanizëm i mbylljes së butë

CFe 1870 Pure Frigorifer ngrirës banak

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 104,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 281 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 104,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 281 l
 • FrostProtect -15°C
 • SoftSystem - mekanizëm i mbylljes së butë

CFe 2080 Pure Frigorifer ngrirës banak

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 125,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 353 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 125,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 353 l
 • FrostProtect -15°C
 • SoftSystem - mekanizëm i mbylljes së butë

CFe 2500 Pure Frigorifer ngrirës banak

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 167,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 497 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 167,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 497 l
 • FrostProtect -15°C
 • SoftSystem - mekanizëm i mbylljes së butë
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.