Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat


Rezultati 1-5 nga 5

CFd 2085 Plus Frigorifer banak me StopFrost dhe SoftSystem

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 825 / 1.255 / 722 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

CFd 2505 Plus Frigorifer banak me StopFrost dhe SoftSystem

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 825 / 1.675 / 722 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

CFf 1870 Pure Frigorifer banak me StopFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 825 / 1.045 / 722 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

CFf 2080 Pure Frigorifer banak me StopFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 825 / 1.255 / 722 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

CFf 2500 Pure Frigorifer banak me StopFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 825 / 1.675 / 722 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.