Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat


Sistemi i mbylljes

Rezultati 1-5 nga 5

CFd 2085 Plus Frigorifer ngrirës banak

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 125,5 / 70,9 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 248 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 125,5 / 70,9 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 248 l
 • FrostProtect
 • SoftSystem

CFd 2505 Plus Frigorifer ngrirës banak

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 167,5 / 70,9 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 359 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 167,5 / 70,9 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 359 l
 • FrostProtect
 • SoftSystem

CFe 2500 Pure Frigorifer ngrirës banak

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 167,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 497 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 167,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 497 l
 • FrostProtect
 • SoftSystem

CFf 1870 Pure Frigorifer ngrirës banak

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 104,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 281 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 104,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 281 l
 • FrostProtect
 • SoftSystem

CFf 2080 Pure Frigorifer ngrirës banak

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 125,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 353 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 82,5 / 125,5 / 70,2 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 353 l
 • FrostProtect
 • SoftSystem
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.