Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat

Ndarja 0°
Rezultati 1-10 nga 10

SBS 7212 Comfort NoFrost Kombinim Side-by-Side me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+ / A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 640 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SBS 7222 Comfort NoFrost Kombinim Side-by-Side me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+ / A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 640 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SBS 7242 Comfort NoFrost Kombinim Side-by-Side me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++ / A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 634 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SBSbs 8673 Premium BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++ / A+++
Ndarja 0° BioFresh
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 121,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 629 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SBSef 7242 Comfort NoFrost Kombinim Side-by-Side me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++ / A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 634 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SBSes 8473 Premium BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++ / A+++
Ndarja 0° BioFresh
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 121,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 688 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SBSes 8486 PremiumPlus BioFresh NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++ / A+++
Ndarja 0° BioFreshPlus
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 121,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 645 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SBSes 8663 Premium BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+++ / A+++
Ndarja 0° BioFresh
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 121,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 635 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SBSesf 7212 Comfort NoFrost Kombinim Side-by-Side me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+ / A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 640 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SBSesf 7222 Comfort NoFrost Kombinim Side-by-Side me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+ / A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,2 / 121,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 640 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.