Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Materiali dera


Ngjyra trupi

Pikat kryesore të pajisjes


Teknologjia e freskimit


Teknologjia e ftohjes


IceMaker

Rezultati 1-10 nga 15

 • 1
 • 2

SBSes 8496 PremiumPlus BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.850 / 1.210 / 665 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 660
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.850 / 1.210 / 665 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 660
 • IceMaker po
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SWTNes 4285 PremiumPlus NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me NoFrost

SKBes 4380 PremiumPlus BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

XCCsd 5250 Prime NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / - / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 662
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / - / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 662
 • IceMaker nr
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SCNsdc 525i Prime NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me EasyFresh dhe NoFrost

SCNsdc 525i Prime NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me EasyFresh dhe NoFrost

XRCsd 5255 Prime BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 714
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 714
 • IceMaker po
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SBNsdd 526i Prime BioFresh NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

SRsdc 525i Prime Frigorifer me qëndrim të pavarur me EasyFresh

XRF 5220 Plus NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.226 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 676
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.226 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 676
 • IceMaker nr
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SFNd 5227 Plus NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

SRd 5220 Plus Frigorifer me qëndrim të pavarur me EasyFresh

XRFbd 5220 Plus NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.226 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 676
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.226 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 676
 • IceMaker nr
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SFNbdd 5227 Plus NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

SRbdd 5220 Plus Frigorifer me qëndrim të pavarur me EasyFresh

XRFbs 5295 Peak BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 663
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 663
 • IceMaker po
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SFNbsd 529i Peak NoFrost Standgefrierschrank mit NoFrost und IceTower

SRBbsc 529i Peak BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh Professional

XRFsd 5220 Plus NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.226 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 676
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.226 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 676
 • IceMaker nr
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SFNsdd 5227 Plus NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

SRsdd 5220 Plus Frigorifer me qëndrim të pavarur me EasyFresh

XRFsd 5230 Plus NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 676
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 676
 • IceMaker nr
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SFNsdd 5237 Plus NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

SRsdd 5230 Plus Frigorifer me qëndrim të pavarur me EasyFresh

XRFsd 5250 Prime NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 678
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 678
 • IceMaker po
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SFNsdd 526i Prime NoFrost Standgefrierschrank mit NoFrost und IceTower

SRsdc 525i Prime Frigorifer me qëndrim të pavarur me EasyFresh

XRFsd 5265 Prime BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 661
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Vëllimi i përgjithshëm 661
 • IceMaker po
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SFNsdd 526i Prime NoFrost Standgefrierschrank mit NoFrost und IceTower

SRBsdd 526i Prime BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh Professional

 • Rezultati i kërkimit për faqe
 • 1
 • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.