Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë


Made in Germany

Karakteristikat

Ndarja 0°
Rezultati 1-9 nga 9

SBNes 4285 Premium BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi me BioFresh dhe NoFrost

 • Ndarja 0° BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,0 / 60,0 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

SBSWdf 99I5 BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

 • Ndarja 0° BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 177 - 178,6 | 177,0 | 177,0 - 178,6 / 55,9 | 55,7 | 55,9 / 54,4 | 55,3 | 54,4 cm
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
Përmban pajisjet individuale në vijim:

IKB 3560 Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

SIGN 3556 Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

EWTdf 3553 Raft vere i integruar

SBSWgb 99I5 BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

 • Ndarja 0° BioFresh
 • Teknologjia e ftohjes
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 177 - 178,6 | 177,0 | 177,0 - 178,6 / 55,9 | 55,7 | 55,9 / 54,4 | 57,2 | 54,4 cm
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIGN 3556 Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

IKB 3560 Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

EWTgb 3583 Raft vere i integruar

 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.