Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Thellësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Materiali dera


Ngjyra trupi


Made in Germany

Karakteristikat

Teknologjia e freskimit


Teknologjia e ftohjes


IceMaker


InfinitySpring

Rezultati 1-10 nga 12

  • 1
  • 2
  • Rezultati i kërkimit për faqe
  • 1
  • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.