Frigoriferë banak

Gjerësia e pajisjes


Anzahl der Abteile

Pikat kryesore të pajisjes

Arbeitsplatte


Rezultati 1-10 nga 181

FFTSrg 7521 Tavolinë ngrirëse me ftohje dinamike

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 81 / 116 / 68 cm

FFTSrg 7521 Tavolinë ngrirëse me ftohje dinamike

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 95 / 116 / 70 cm

FFTSrg 7521 Tavolinë ngrirëse me ftohje dinamike

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 85 / 116 / 70 cm

FFTSrg 7531 Tavolinë ngrirëse me ftohje dinamike

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 81 / 164 / 68 cm

FFTSrg 7531 Tavolinë ngrirëse me ftohje dinamike

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 95 / 164 / 70 cm

FFTSrg 7531 Tavolinë ngrirëse me ftohje dinamike

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 85 / 164 / 70 cm

FFTSrg 7541 Tavolinë ngrirëse me ftohje dinamike

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 81 / 212 / 68 cm

FFTSrg 7541 Tavolinë ngrirëse me ftohje dinamike

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 95 / 212 / 70 cm

FFTSrg 7541 Tavolinë ngrirëse me ftohje dinamike

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 85 / 212 / 70 cm

FFTSvg 7521 Tavolinë ngrirëse me ftohje dinamike

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 280 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 81 / 130 / 68 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 280 l
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.