Pajisje për përdorim profesional për freski që zgjat

Në fushën profesionale frigoriferët ftohës dhe ngrirës duhet të jenë veçanërisht të fortë, praktik dhe me efiçencë energjie. Pajisjet Liebherr plotësojnë të gjithë kërkesat e nevojshme për fushën profesionale: komponentë të cilësisë së lartë dhe vëllim maksimal shfrytëzimi, performancë efikase në ftohje, ruajtje e sigurt konstante e temperaturës dhe lehtësi pastrimi e pashoqe. Por mbi të gjitha këto pajisje janë një kombinim i përkryer i efikasitetit të lartë të funksionimit me konsumin e ulët të energjisë.

Frigoriferët - Hoteleria dhe gastronomia

Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Klasa e klimës


Përfshirje


Materiali hapësira e brendshme


Materiali dera/kapaku

Pikat kryesore të pajisjes

Ndriçimi i brendshëm

Rezultati 1-10 nga 36

FCFCvg 4002 Perfection Kombinim ftohës-ngrirës

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 377 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm

FCFCvg 4032 Perfection Kombinim ftohës-ngrirës

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 389 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm

FCFvg 4002 Performance Kombinim ftohës-ngrirës

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 377 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 59,7 / 65,4 cm

FRFBvg 5501 Perfection Frigorifer ftohës me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 571 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C

FRFCvg 4001 Perfection Frigorifer ftohës me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi i përgjithshëm bruto 420 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.