Zgjidhni asortimentin tuaj
Mbyll
Click RELEASE VIDEO and follow the data protection notices. We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).

AutoDoor. Përsëri një dorezë më pak.

Karakteristika jonë AutoDoor e bën kuzhinën të përkryer pa përdorur dorezat, sepse në këtë mënyrë pajisjet Liebherr hapen dhe mbyllen krejt automatikisht. Zgjidhni në mënyrë individuale këndin e hapjes dhe kohëzgjatjen deri në mbyllje.

Frigoriferët tanë ftohës me AutoDoor

Rezultati 1-2 nga 4

 • 1
 • 2

SIFNAd 5188 Peak NoFrost Frigorifer ngrirës i integrueshëm me NoFrost dhe AutoDoor

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,7 - 179,3 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 213 l
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,7 - 179,3 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 213 l
 • Niveli i zhurmës 33 dB
 • IceMaker po

IRBAb 4170 Peak BioFresh Frigorifer i integrueshëm me BioFresh Professional dhe AutoDoor

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 122 - 123,6 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 191 l
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 122 - 123,6 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 191 l
 • Niveli i zhurmës 29 dB
 • 1
 • 2

Pajisja juaj Liebherr ju lë dorë të lirë

Falë AutoDoor ju e hapni frigoriferin tuaj nëpërmjet sinjalit me trokitje ose komandës me zë. Dhe në rast nevoje ju e hapni dhe e mbyllni atë gjithashtu thjesht me dorë ose smartfon. Kjo lehtëson edhe hapjen e dyerve të mëdha dhe të rënda.

Zgjidhni në mënyrë individuale këndin e hapjes dhe kohëzgjatjen deri në mbyllje.

We need your consent This video is provided by Google*. When you load this video, your data, including your IP address, is transmitted to Google, and may be stored and processed by Google, also for its own purposes, outside the EU or the EEA and thus in a third country, in particular in the USA**. We have no influence on further data processing by Google. By clicking on “ACCEPT”, you consent to the data transmission to Google for this video pursuant to Art. 6 para. 1 point a GDPR. If you do not want to consent to each YouTube video individually in the future and want to be able to load them without this blocker, you can also select “Always accept YouTube videos” and thus also consent to the respectively associated data transmissions to Google for all other YouTube videos that you will access on our website in the future. You can withdraw given consents at any time with effect for the future and thus prevent the further transmission of your data by deselecting the respective service under “Miscellaneous services (optional)” in the settings later also accessible via the “Privacy Settings” in the footer of our website). For further information, please refer to Data Protection Declaration and the Google Privacy Policy. * Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
** Note: The data transfer to the USA associated with the data transmission to Google takes place on the basis of the European Commission’s adequacy decision of 10 July 2023 (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Nëpërmjet sinjalit me trokitje

Trokitja dy herë te dera aktivizon hapjen automatike të frigoriferit tuaj ose frigoriferit tuaj ngrirës. Kjo funksionon në të gjithë derën e jashtme dhe të brendshme. Veç kësaj: Kush i ka duart të zëna, mund të trokasë edhe me këmbë.

Ndjeshmëria e sensorit të shtypjes mund të rregullohet me një rregullator me rrëshqitje në varësi të kërkesës në pajisje.

    

FAQs

Si funksionon vënia në punë për herë të parë e AutoDoor?

Për ta përdorur për herë të parë funksionin AutoDoor, instaloni pajisjen si më poshtë:

 • Ndizni pajisjen dhe në ekran zgjidhni gjuhën e vendit tuaj.
 • Aktivizoni funksionin AutoDoor nëpërmjet cilësimit AutoDoor në ekran.
 • Pas aktivizimit duhet të rregullohet këndi i hapjes së dyerve (të paktën 70°). Kjo duhet konfirmuar nëpërmjet prekjes së ekranit.
 • Për të ruajtur pozicionin e hapjes së derës, pas konfirmimit të udhëzimit në ekran fillon një drejtim reference.
 • Nëse ruajtja është e suksesshme, ekrani bëhet blu për 2 sekonda dhe tingëllon një sinjal konfirmimi. Treguesi që vijon në ekran duhet konfirmuar.


Në këtë mënyrë vënia në punë për herë të parë ka përfunduar.

Si hapet ose mbyllet pajisja AutoDoor nëpërmjet sinjalit me trokitje?

Sinjali me trokitje është i disponueshëm pas vënies në punë për herë të parë. Për hapjen dhe mbylljen duhet trokitur dy herë. Kjo funksionon në të gjithë derën e jashtme dhe të brendshme.

Si hapet ose mbyllet pajisja AutoDoor nëpërmjet komandës me zë?

Frigoriferi ftohës ose ngrirës duhet të jetë i lidhur me aplikacionin "SmartDevice" dhe atje duhet të jetë i vendosur asistenti i gjuhës përkatëse. Atëherë dera mund të hapet ose mbyllet nëpërmjet një komande.

Një manual hap pas hapi gjeni në aplikacion.

Cilët asistentë të gjuhës janë të lidhur me një pajisje AutoDoor?

Të gjithë Smart Speaker që kanë të integruar Google Assistant ose Amazon Alexa.

Si mund ta hap dhe mbyll pajisjen time AutoDoor në rastin e një ndërprerjeje të energjisë?

Në këtë rast pajisja mund të hapet dhe mbyllet manualisht.
Sistemi automatik për komandën me zë, për aplikacionin "SmartDevice" dhe për sinjalin me trokitje nuk është i disponueshëm në rastin e një ndërprerjeje të energjisë.

A mbyllet dera automatikisht? Nëse po, kur?

Në rregullimin nga fabrika dera mbyllet automatikisht pas 30 sekondash. 10 sekonda përpara se të fillojë procesi i mbylljes, shfaqet një udhëzim audiovizual. Në rast se dera duhet të qëndrojë hapur më gjatë, mjafton prekja e ekranit. Koha deri në mbylljen automatike të derës mund të vendoset nëpërmjet ekranit ose aplikacionit "SmartDevice": 0,5 minuta, 1 minutë, 2 minuta, 3 minuta, 4 minuta, 5 minuta.

    
 • 0
  Shënimet
  Produkti u shtua te shënimet tuaja.
 • 0 Lista e krahasimit
  Zgjidhni të paktën një produkt tjetër për të nisur krahasimin. Ju mund të krahasoni me njëra-tjetrën maksimumi vetëm 7 produkte për listë. Hiqni produktet nga lista ose resetoni listën. Ju mund të drejtoni njëkohësisht maksimumi 7 lista të ndryshme krahasimi. Produkti u shtua me sukses.
  Nis krahasimin
  Lista e krahasimit është bosh. Në faqet e produkteve mund të përzgjidhni produkte për krahasim.
 • Kërkimi i shitësve
 • Shkarkimet
 • Kontakti & Shërbimi
Shënimet tuaja përmbajnë:
Shtuar së fundmi: Shënimet tuaja nuk përmbajnë asnjë produkt.
close