Frigoriferë ngrirës për kërkesat maksimale

Frigoriferët ngrirës Liebherr ofrojnë performancë perfekte në ftohje për kërkesat në rritje. Në hapësirën e brendshme temperatura mund të rregullohet saktësisht në intervalin -14°C dhe -28°C. Materiale cilësore, komponentët e optimizuar dhe të fuqishëm dhe punimi cilësor i klasit të parë garantojnë një jetëgjatësi të madhe dhe sigurojnë kushtet optimale të ruajtjes për produktet ushqimore të ngrira.

Frigoriferët ngrirës

Sistemi i ftohjes


Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes

Rezultati 1-3 nga 3

F 913 Frigorifer ngrirës për bare me ftohje statike

  • Totali i vëllimit bruto 93 l
  • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 81,6 / 49,7 / 55,8 cm
  • Totali i vëllimit bruto 93 l

FDv 4643 Frigorifer ngrirës për promocionet e shitjeve me ftohje me qarkullim ajri

  • Totali i vëllimit bruto 461 l
  • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 195,7 / 67 / 73 cm
  • Totali i vëllimit bruto 461 l

Fv 913 Frigorifer ngrirës për bare me ftohje dinamike

  • Totali i vëllimit bruto 93 l
  • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 83 / 49,7 / 55,2 cm
  • Totali i vëllimit bruto 93 l
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.