Frigoriferë ngrirës për kërkesat maksimale

Frigoriferët ngrirës Liebherr ofrojnë performancë perfekte në ftohje për kërkesat në rritje. Në hapësirën e brendshme temperatura mund të rregullohet saktësisht në intervalin -14°C dhe -28°C. Materiale cilësore, komponentët e optimizuar dhe të fuqishëm dhe punimi cilësor i klasit të parë garantojnë një jetëgjatësi të madhe dhe sigurojnë kushtet optimale të ruajtjes për produktet ushqimore të ngrira.

Frigoriferët ngrirës

Sistemi i ftohjes


Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes

Rezultati 1-10 nga 11

  • 1
  • 2

FDv 4643

Vëllimi bruto total 461 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 195,7 / 67,0 / 73,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 3,980 kWh / 24h

Fv 3643

Vëllimi bruto total 365 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 1.659 / 67,0 / 73,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 3,770 kWh / 24h

G 5216

Vëllimi bruto total 513 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 172,5 / 75,0 / 75,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,051 kWh / 24h

GG 4010

Vëllimi bruto total 382 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 190 / 59,7 / 68,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,176 kWh / 24h

GG 4060

Vëllimi bruto total 382 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 190 / 59,7 / 68,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,176 kWh / 24h

GG 5210

Vëllimi bruto total 513 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 186,4 / 74,7 / 75,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,205 kWh / 24h

GG 5260

Vëllimi bruto total 513 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 186,4 / 74,7 / 75,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,205 kWh / 24h

GGv 5010

Vëllimi bruto total 486 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 186,4 / 74,7 / 79,1 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 3,410 kWh / 24h

GGv 5060

Vëllimi bruto total 486 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 186,4 / 74,7 / 79,1 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 3,410 kWh / 24h

GGv 5810

Vëllimi bruto total 556 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 206,4 / 74,7 / 79,1 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 3,701 kWh / 24h
  • Rezultati i kërkimit për faqe
  • 1
  • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.