Kërkesat më të rrepta në fushën e laboratorëve

Në pajisjet për laboratorët Liebherr lëndët mjaft të ndjeshme dhe ato eksplozive ruhen në kushte të sigurta dhe të besueshme. Teknologjitë inovative të ftohjes dhe funksionet inteligjente sigurojnë kushtet optimale të ruajtjes me temperatura konstante. Për këtë arsye pajisjet tona janë projektuar në mënyrë të tillë që kostot dhe shpenzimet për operimin dhe mirëmbajtjen e tyre të jenë sa më të ulëta dhe që këto pajisje të ofrojnë siguri maksimale.

Pajisjet profesionale

Në gastronomi, tregti ose laborator - frigoriferët ftohës profesionalë Liebherr plotësojnë të gjitha kërkesat e profesionistëve. Pajisjet për përdorim profesional

Mediat sociale

Liebherr kalon në median sociale: Bëhuni pjesë e komunitetit tonë dhe merrni jo vetëm përkrahje në rast shërbimi, por edhe këshilla dhe truke për ruajtjen e përkryer të ushqimit tuaj. Liebherr në rrjetet sociale