Gjithçka që profesionistët duan: efiçencë dhe funksionalitet

Liebherr ka zhvilluar pajisje frigoriferike posaçërisht për furrat e bukës për të përmbushur kërkesat për frigoriferët standardë në këtë sektor. Ndërkohë që teknologjia e tyre ofron një nivel shumë të lartë të efiçencës dhe të funksionalitetit, trupi i tyre është ideuar që të jetë i fortë dhe për rrjedhojë ideal për t'u përdorur në fushën profesionale. Të gjithë komponentët e cilësisë së lartë sigurojnë që pajisjet të përballojnë me sukses edhe kërkesat e ditëve më të çmendura të punës.

Frigoriferët - Furrat e bukës

Sistemi i ftohjes


Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes

Rezultati 1-5 nga 5

BKPv 6520 ProfiLine Frigorifer ftohës standard për furrat e bukës me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi bruto total 602 l
 • Bruttovolumen Gesamt 602 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 212 / 70 / 83 cm
 • Përfshirje 400x600mm (Vendosje gjatësore)
 • Bruttovolumen Gesamt 602 l

BKPv 6570 ProfiLine Frigorifer ftohës standard për furrat e bukës me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi bruto total 602 l
 • Bruttovolumen Gesamt 602 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 212 / 70 / 83 cm
 • Përfshirje 400x600mm (Vendosje gjatësore)
 • Bruttovolumen Gesamt 602 l

BKPv 8420 ProfiLine Frigorifer ftohës standard për furrat e bukës me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi bruto total 856 l
 • Bruttovolumen Gesamt 856 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 212 / 79 / 98 cm
 • Përfshirje 600x800mm (Vendosje gjatësore)
 • Bruttovolumen Gesamt 856 l

BKPv 8470 ProfiLine Frigorifer ftohës standard për furrat e bukës me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi bruto total 856 l
 • Bruttovolumen Gesamt 856 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 212 / 79 / 98 cm
 • Përfshirje 600x800mm (Vendosje gjatësore)
 • Bruttovolumen Gesamt 856 l

BKv 5040 Frigorifer ftohës standard për furrat e bukës me ftohje me qarkullim ajri

 • Vëllimi bruto total 491 l
 • Bruttovolumen Gesamt 491 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164 / 75 / 73 cm
 • Përfshirje 600x400mm (Vendosje tërthore)
 • Bruttovolumen Gesamt 491 l
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.