Gjithçka që profesionistët duan: efiçencë dhe funksionalitet

Liebherr ka zhvilluar pajisje frigoriferike posaçërisht për furrat e bukës për të përmbushur kërkesat për frigoriferët standardë në këtë sektor. Ndërkohë që teknologjia e tyre ofron një nivel shumë të lartë të efiçencës dhe të funksionalitetit, trupi i tyre është ideuar që të jetë i fortë dhe për rrjedhojë ideal për t'u përdorur në fushën profesionale. Të gjithë komponentët e cilësisë së lartë sigurojnë që pajisjet të përballojnë me sukses edhe kërkesat e ditëve më të çmendura të punës.

Frigoriferët - Furrat e bukës

Vëllimi bruto


Lartësia e pajisjes


Përfshirje


Materiali hapësira e brendshme


Materiali dera/kapaku


Ngjyra trupi

Rezultati 1-6 nga 6

BRFvg 5501 Performance Frigorifer ftohës standard për furrat e bukës me ftohje me qarkullim ajri

  • Vëllimi i përgjithshëm bruto 496 l
  • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 74,7 / 76,9 cm
  • Vëllimi i përgjithshëm bruto 496 l
  • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 74,7 / 76,9 cm

BRFvg 5511 Performance Frigorifer ftohës standard për furrat e bukës me ftohje me qarkullim ajri

  • Vëllimi i përgjithshëm bruto 533 l
  • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 74,7 / 76,9 cm
  • Vëllimi i përgjithshëm bruto 533 l
  • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 74,7 / 76,9 cm
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.