Prodhimi te Liebherr

Në çdo pajisje të veçantë Liebherr mishërohet ekspertiza e madhe, zhvillimi i vazhdueshëm dhe vëmendja ndaj detajeve. Përpara se një pajisje të futet në prodhimin në seri, inxhinierët tanë i kushtojnë muaj të tërë kërkimit dhe zhvillimit për të krijuar një produkt të cilësisë së lartë që përmbush kërkesat më të larta.

Komponentët dhe pajisjet tona i nënshtrohen një kontrolli cilësie të vazhdueshëm gjatë gjithë procesit të prodhimit. Kështu ne sigurohemi që nga fabrikat tona të prodhimit të dalin vetëm pajisje të cilësisë më të lartë. Në zemër të këtij procesi janë gjithmonë punonjësit mjaft të kualifikuar e të mirë trajnuar të Liebherr. Me përkushtimin e tyre ata vendosin standarde të larta dhe garantojnë cilësinë e shkëlqyer të Liebherr.

Kërkimi dhe zhvillimi

 • Punonjësit janë çelësi i suksesit
  Në fabrikat tona moderne të prodhimit stafi i kualifikuar prodhon frigoriferë ftohës dhe ngrirës për kërkesat më të larta. Me vëmendjen maksimale ndaj detajeve, punonjësit tanë garantojnë që çdo pajisje të përmbushë standardet më të larta të cilësisë.

  Punonjësit janë çelësi i suksesit

  Në fabrikat tona moderne të prodhimit stafi i kualifikuar prodhon frigoriferë ftohës dhe ngrirës për kërkesat më të larta. Me vëmendjen maksimale ndaj detajeve, punonjësit tanë garantojnë që çdo pajisje të përmbushë standardet më të larta të cilësisë.

 • Laboratorët me klimë të kontrolluar
  Në temperatura ekstreme ose nivel të lartë lagështie - pajisjet tona punojnë pa probleme dhe me efikasitet në të gjitha kushtet klimatike. Në laboratorët me klimë të kontrolluar, pajisjet vendosen në provë në teste afatgjata për aftësinë e tyre të gjithanshme dhe këto teste kryhen për periudha shumë më të gjata sesa ato të zakonshmet.

  Laboratorët me klimë të kontrolluar

  Në temperatura ekstreme ose nivel të lartë lagështie - pajisjet tona punojnë pa probleme dhe me efikasitet në të gjitha kushtet klimatike. Në laboratorët me klimë të kontrolluar, pajisjet vendosen në provë në teste afatgjata për aftësinë e tyre të gjithanshme dhe këto teste kryhen për periudha shumë më të gjata sesa ato të zakonshmet.

 • Dhoma e matjes së zhurmës
  Në dhomat tona profesionale të matjes së zhurmës ne dëgjojmë saktësisht gjithçka: Ku janë burimet e mundshme të zhurmës shqetësuese në pajisje? Dhe si mund ta përmirësojnë akoma më shumë inxhinierët tanë akustikën për të zvogëluar më tej emetimet e zhurmës dhe për të optimizuar cilësinë e tingullit të komponentëve të lëvizshëm, si p.sh. dyert dhe kasetat?

  Dhoma e matjes së zhurmës

  Në dhomat tona profesionale të matjes së zhurmës ne dëgjojmë saktësisht gjithçka: Ku janë burimet e mundshme të zhurmës shqetësuese në pajisje? Dhe si mund ta përmirësojnë akoma më shumë inxhinierët tanë akustikën për të zvogëluar më tej emetimet e zhurmës dhe për të optimizuar cilësinë e tingullit të komponentëve të lëvizshëm, si p.sh. dyert dhe kasetat?

 • Qendra e logjistikës
  Shpërndarje e shpejtë nëpër dyqane – përmes rrugës më të shkurtër - anembanë botës: qendra jonë ultra moderne e logjistikës është pika e tranzitit për frigoriferët ftohës dhe ngrirës Liebherr. Këtu pajisjet ngarkohen dhe bëhen gati për dërgesa në mbarë botën. Për këtë qëllim Liebherr nuk mbështetet vetëm në transportin rrugor, por edhe në transportin hekurudhor, si një mënyrë transporti e qëndrueshme dhe e orientuar drejt së ardhmes.

  Qendra e logjistikës

  Shpërndarje e shpejtë nëpër dyqane – përmes rrugës më të shkurtër - anembanë botës: qendra jonë ultra moderne e logjistikës është pika e tranzitit për frigoriferët ftohës dhe ngrirës Liebherr. Këtu pajisjet ngarkohen dhe bëhen gati për dërgesa në mbarë botën. Për këtë qëllim Liebherr nuk mbështetet vetëm në transportin rrugor, por edhe në transportin hekurudhor, si një mënyrë transporti e qëndrueshme dhe e orientuar drejt së ardhmes.

 • Video

  Qoftë pajisje e kombinuar apo kompakte: ne i kushtojmë vëmendje edhe detajeve më të vogla - në teknologji dhe në dizajn. Hap videon

  Arsyet e duhura

  Cilësia e vërtetuar, freskia më e madhe në ruajtjen e ushqimit dhe efiçenca e lartë e energjisë: Ka shumë arsye për të zgjedhur një pajisje Liebherr. Përse Liebherr?