Lartësia e pajisjes


Mënyra e instalimit


Gjerësia e pajisjes


Lloji i pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat

Rezultati 1-10 nga 10

IG 1024 Comfort Ngrirës i integruar që përshtatet me SmartFrost

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Teknologjia e ftohjes SmartFrost
 • Lartësia e bufesë 72 cm
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 73 l
 • Kuti 3
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)

IG 1624 Comfort Ngrirës i integruar që përshtatet me SmartFrost

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Teknologjia e ftohjes SmartFrost
 • Lartësia e bufesë 88 cm
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 100 l
 • Kuti 4
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)

IGN 1064 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 72 cm
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 63 l
 • Kuti 3
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)

IGS 1624 Comfort Ngrirës i integruar që përshtatet me SmartFrost

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Teknologjia e ftohjes SmartFrost
 • Lartësia e bufesë 88 cm
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 100 l
 • Kuti 4
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)

SIGN 2756 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 140 cm
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 157 l
 • Kuti 6
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)

SIGN 3524 Comfort NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 178 cm
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 213 l
 • Kuti 8
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)

SIGN 3556 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 178 cm
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 213 l
 • Kuti 8
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)

SIGN 3576 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 178 cm
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 209 l
 • Kuti 9
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)

SUIG 1514 Comfort Ngrirës që nënvendoset i inegrueshëm

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Teknologjia e ftohjes SmartFrost
 • Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 95 l
 • Kuti 3
 • Mënyra e instalimit Mundësi nën banak
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)

SUIGN 1554 Premium NoFrost Ngrirës që nënvendoset i inegrueshëm

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 79 l
 • Kuti 3
 • Mënyra e instalimit Mundësi nën banak
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.