Lartësia e pajisjes


Mënyra e instalimit


Gjerësia e pajisjes


Lloji i pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat

Rezultati 1-10 nga 15

 • 1
 • 2

EGN 9171 NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 213 cm
 • Kuti 3
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Dimensionet L/GJ/TH 212,6 / 45 / 61 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

EGN 9271 NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 213 cm
 • Kuti 3
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Dimensionet L/GJ/TH 212,6 / 60,2 / 61 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

EGN 9471 NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 213 cm
 • Kuti 3
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Dimensionet L/GJ/TH 212,6 / 75,4 / 61 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

EGN 9671 NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 213 cm
 • Kuti 3
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Dimensionet L/GJ/TH 212,6 / 90,6 / 61 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

IG 1024 Comfort Ngrirës i integruar që përshtatet me SmartFrost

 • Teknologjia e ftohjes SmartFrost
 • Lartësia e bufesë 72 cm
 • Kuti 3
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Dimensionet L/GJ/TH 71,2 / 55,9 / 54,4 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

IGN 1064 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 72 cm
 • Kuti 3
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Dimensionet L/GJ/TH 71,2 / 55,9 / 54,4 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

IGN 1624 Comfort NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 88 cm
 • Kuti 4
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Dimensionet L/GJ/TH 87,2 / 55,9 / 54,4 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

IGN 1664 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 88 cm
 • Kuti 4
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Dimensionet L/GJ/TH 87,2 / 55,9 / 54,4 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

IGS 1624 Comfort Ngrirës i integruar që përshtatet me SmartFrost

 • Teknologjia e ftohjes SmartFrost
 • Lartësia e bufesë 88 cm
 • Kuti 4
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Dimensionet L/GJ/TH 87,2 / 54 / 54,4 cm
 • Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

SIGN 2756 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Lartësia e bufesë 140 cm
 • Kuti 6
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Dimensionet L/GJ/TH 139,5 / 55,9 / 54,4 cm
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Rezultati i kërkimit për faqe
 • 1
 • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.