Lartësia e pajisjes


Mënyra e instalimit


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat

Rezultati 1-10 nga 11

  • 1
  • 2

IG 1024 Comfort Ngrirës i integruar që përshtatet me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 72 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 73 l
Kuti 3
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IG 1624 Comfort Ngrirës i integruar që përshtatet me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 88 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 100 l
Kuti 4
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IGN 1064 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 72 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 63 l
Kuti 3
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IGN 1664 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 88 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 84 l
Kuti 4
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IGS 1624 Comfort Ngrirës i integruar që përshtatet me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 88 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 100 l
Kuti 4
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SIGN 2756 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 140 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 157 l
Kuti 6
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SIGN 3524 Comfort NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 213 l
Kuti 8
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SIGN 3556 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 213 l
Kuti 8
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SIGN 3576 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 209 l
Kuti 9
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SUIG 1514 Comfort Ngrirës që nënvendoset i inegrueshëm

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 95 l
Kuti 3
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe
  • 1
  • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.