Lartësia e pajisjes


Mënyra e instalimit


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat


Rezultati 1-10 nga 15

  • 1
  • 2

EGN 9171 NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Teknologjia e ftohjes NoFrost
Lartësia e bufesë 213 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 218 l
Kuti 3
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

EGN 9271 Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Teknologjia e ftohjes NoFrost
Lartësia e bufesë 213 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 322 l
Kuti 3
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

EGN 9471 Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Teknologjia e ftohjes NoFrost
Lartësia e bufesë 213 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 425 l
Kuti 3
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

EGN 9671 Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Teknologjia e ftohjes NoFrost
Lartësia e bufesë 213 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 529 l
Kuti 3
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IG 1024 Comfort Ngrirës i integruar që përshtatet me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 72 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 73 l
Kuti 3
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IG 1624 Comfort Ngrirës i integruar që përshtatet me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 88 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 100 l
Kuti 4
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IGN 1064 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 72 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 63 l
Kuti 3
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IGN 1664 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 88 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 84 l
Kuti 4
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

IGS 1624 Comfort Ngrirës i integruar që përshtatet me SmartFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 88 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 100 l
Kuti 4
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë me rrëshqitje
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SIGN 2756 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Lartësia e bufesë 140 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 157 l
Kuti 6
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe
  • 1
  • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.