Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Thellësia e pajisjes


Vëllimi i përgjithshëm


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Materiali dera


Ngjyra trupi


Klasa e efiçencës së energjisë


Made in Germany

Karakteristikat

Teknologjia e ftohjes


IceMaker

Rezultati 1-10 nga 31

FNc 4675 Peak NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 199 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 199 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

FNd 5056 Prime NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 238 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 238 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

FNd 525i Prime NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

FNe 4625 Plus NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 199 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 199 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

FNe 5227 Plus NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

GNf 42Z04 Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 160 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 160 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

GNf 46Z05 Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 199 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 199 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

GNf 50Z06 Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 238 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 238 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

GNf 52Z07 Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost

FNsdd 5297 Peak NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e ftohjes NoFrost
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.