Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i përgjithshëm


Klasa e efiçencës së energjisë


Niveli i zhurmës (dB)


Materiali dera


Ngjyra trupi

Gerätehighlights

Teknologjia e ftohjes


IceMaker

Rezultati 1-10 nga 26

FNb 5056 Prime NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 165,5 / 59,7 / 65,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 238 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 165,5 / 59,7 / 65,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 238 l
 • Niveli i zhurmës 31 dB
 • IceMaker nr

FNc 4675 Peak NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 199 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 199 l
 • Niveli i zhurmës 34 dB
 • IceMaker nr

FNd 5056 Prime NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 165,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 238 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 165,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 238 l
 • Niveli i zhurmës 34 dB
 • IceMaker nr

FNd 525i Prime NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Niveli i zhurmës 35 dB
 • IceMaker nr

FNe 4625 Plus NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 199 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 199 l
 • Niveli i zhurmës 38 dB
 • IceMaker nr

FNe 5227 Plus NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Niveli i zhurmës 38 dB
 • IceMaker nr

FNf 4204 Pure NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 125,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 160 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 125,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 160 l
 • Niveli i zhurmës 38 dB
 • IceMaker nr

FNf 4605 Pure NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 199 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 145,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 199 l
 • Niveli i zhurmës 38 dB
 • IceMaker nr

FNf 5006 Pure NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 165,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 238 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 165,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 238 l
 • Niveli i zhurmës 38 dB
 • IceMaker nr

FNf 5207 Pure NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 277 l
 • Niveli i zhurmës 38 dB
 • IceMaker nr
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.