Brezi i pajisjeve

Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Kuti


Materiali dera


Klasa e efiçencës së energjisë


Ngjyra trupi


Made in Germany

Karakteristikat


Rezultati 1-10 nga 29

G 1223 Comfort Frigorifer me ngrirje të thellë

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,1 / 55,3 / 62,4 cm
 • Kuti 3
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

GN 2835 Comfort NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125 / 60 / 66,5 cm
 • Kuti 5
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

GN 3235 Comfort NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 145 / 60 / 66,5 cm
 • Kuti 6
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

GN 3735 Comfort NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 60 / 66,5 cm
 • Kuti 7
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

GN 3835 Comfort NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 135 / 70 / 75 cm
 • Kuti 5
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

GN 4135 Comfort NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 155 / 70 / 75 cm
 • Kuti 6
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

GN 4375 Premium NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60 / 66,5 cm
 • Kuti 8
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

GN 4635 Comfort NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 175 / 70 / 75 cm
 • Kuti 7
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

GN 5235 Comfort NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 195 / 70 / 75 cm
 • Kuti 8
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

GN 5275 Premium NoFrost Frigorifer ngrirës me qëndrim të pavarur me NoFrost

 • NoFrost
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 195 / 70 / 75 cm
 • Kuti 8
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.