Ruajtje me siguri për kërkesat më të larta!

Në frigoriferët Liebherr për ruajtjen e medikamenteve preparatet cilësore dhe medikamentet delikate ruhen të sigurta në çdo kohë. këtu kontribuojnë sistemi elektronik preciz së bashku me izolimin termik mjaft efikas, sistemi optimizuar i ftohjes dinamike dhe prodhimi në cilësi të lartë. Sistemet vizuale dhe akustike të alarmit paralajmërojnë në rast devijimesh të temperaturave.

Pajisjet për ruajtjen e medikamenteve

Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Sistemi i ftohjes


Zona për temperaturën e rregullueshme


Materiali dera/kapaku

Pikat kryesore të pajisjes

Ndriçimi i brendshëm

Rezultati 1-10 nga 12

 • 1
 • 2

HMFvh 4001 Perfection Frigorifer ftohës për medikamente me qarkullim ajri

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

HMFvh 4001 Perfection me sirtarë ilaçesh Frigorifer ftohës për medikamente me qarkullim ajri

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

HMFvh 4011 Perfection Frigorifer ftohës për medikamente me qarkullim ajri

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

HMFvh 4011 Perfection me sirtarë ilaçesh Frigorifer ftohës për medikamente me qarkullim ajri

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

HMFvh 5501 Perfection Frigorifer ftohës për medikamente me qarkullim ajri

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 179,3 / 74,7 / 76,9 cm

HMFvh 5501 Perfection me sirtarë ilaçesh Frigorifer ftohës për medikamente me qarkullim ajri

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 179,3 / 74,7 / 76,9 cm

HMFvh 5511 Perfection Frigorifer ftohës për medikamente me qarkullim ajri

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 179,3 / 74,7 / 76,9 cm

HMFvh 5511 Perfection me sirtarë ilaçesh Frigorifer ftohës për medikamente me qarkullim ajri

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Rezultati i kërkimit për faqe
 • 1
 • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.