Ruajtje me siguri për kërkesat më të larta!

Në frigoriferët Liebherr për ruajtjen e medikamenteve preparatet cilësore dhe medikamentet delikate ruhen të sigurta në çdo kohë. këtu kontribuojnë sistemi elektronik preciz së bashku me izolimin termik mjaft efikas, sistemi optimizuar i ftohjes dinamike dhe prodhimi në cilësi të lartë. Sistemet vizuale dhe akustike të alarmit paralajmërojnë në rast devijimesh të temperaturave.

Pajisjet për ruajtjen e medikamenteve

Totali i vëllimit bruto (l)


Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes

Rezultati 1-8 nga 8

  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.