Ruajtje me siguri për kërkesat më të larta!

Në frigoriferët Liebherr për ruajtjen e medikamenteve preparatet cilësore dhe medikamentet delikate ruhen të sigurta në çdo kohë. këtu kontribuojnë sistemi elektronik preciz së bashku me izolimin termik mjaft efikas, sistemi optimizuar i ftohjes dinamike dhe prodhimi në cilësi të lartë. Sistemet vizuale dhe akustike të alarmit paralajmërojnë në rast devijimesh të temperaturave.

Pajisjet për ruajtjen e medikamenteve

Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Vernetzbarkeit

Rezultati 1-8 nga 8

MKUv 1610

 • Vëllimi bruto total 142 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet

MKUv 1613

 • Vëllimi bruto total 152 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet

MKv 3910

 • Vëllimi bruto total 361 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet

MKv 3913

 • Vëllimi bruto total 386 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.