Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i përgjithshëm


Klasa e efiçencës së energjisë


Niveli i zhurmës (dB)


Materiali dera


Ngjyra trupi

Gerätehighlights


Teknologjia e freskimit


Rezultati 1-10 nga 47

OKes 1750 Frigorifer për ambient jashtë

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 81,8 / 59,8 / 57,7 cm
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 81,8 / 59,8 / 57,7 cm

RBa 4250 Prime BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 125,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 160 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 125,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 160 l
 • Niveli i zhurmës 35 dB

RBbsc 5250 Prime BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 386 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 386 l
 • Niveli i zhurmës 34 dB

RBbsc 5280 Peak BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh Professional

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 384 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 384 l
 • Niveli i zhurmës 34 dB

RBd 5250 Prime BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 386 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 386 l
 • Niveli i zhurmës 35 dB

RBe 5220 Plus BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 382 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 382 l
 • Niveli i zhurmës 36 dB

RBe 5221 Plus BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 351 l
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 351 l
 • Niveli i zhurmës 37 dB
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.