Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Thellësia e pajisjes


Vëllimi i përgjithshëm


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Materiali dera


Ngjyra trupi


Klasa e efiçencës së energjisë


Made in Germany

Karakteristikat

Ndarja e ngrirjes me 4 yje


Teknologjia e freskimit


InfinitySpring

Rezultati 1-10 nga 47

OKes 1750 Frigorifer për ambient jashtë

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 81,8 / 59,8 / 57,7 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë B
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 81,8 / 59,8 / 57,7 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë B

RBa 4250 Prime BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 160 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë A
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 160 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë A
 • Teknologjia e freskimit BioFresh

RBbsc 5250 Prime BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 386 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 386 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Teknologjia e freskimit BioFresh

RBbsc 5280 Peak BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh Professional

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 384 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Teknologjia e freskimit BioFreshProfessional
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 384 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Teknologjia e freskimit BioFreshProfessional

RBd 5250 Prime BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 386 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 386 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Teknologjia e freskimit BioFresh

RBe 5220 Plus BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 382 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 382 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Teknologjia e freskimit BioFresh

RBe 5221 Plus BioFresh Frigorifer me qëndrim të pavarur me BioFresh

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 351 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Vëllimi i përgjithshëm 351 l
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.