Brezi i pajisjeve

Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë


Materiali dera


Ngjyra trupi

Karakteristikat

Ndarja 0°Rezultati 1-10 nga 41

CMes 502 Frigorifer kompakt

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 61,2 / 42,5 / 45,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 42 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

K 2330 Comfort Frigorifer

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 117,5 / 55,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 213 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

K 2630 Comfort Frigorifer

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 248 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

K 2814 Comfort Frigorifer

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 140,2 / 55,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 250 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

K 3130 Comfort Frigorifer

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 144,7 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 297 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

K 4220 Comfort Frigorifer

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,2 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 383 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

KB 4310 Comfort BioFresh Frigorifer me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 366 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

KBbs 4350 Premium BioFresh Frigorifer me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 367 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

KBef 4310 Comfort BioFresh Frigorifer me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 366 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

KBes 4350 Premium BioFresh Frigorifer me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 367 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.