Lartësia e bufesë


Mënyra e instalimit


Montimi i dyerve

Gerätehighlights

Teknologjia e freskimit


IceMaker


InfinitySpring


Rezultati 1-10 nga 22

IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

  • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
  • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SICNd 5153 Prime NoFrost Kombinim i integrueshëm ftohës-ngrirës me EasyFresh dhe NoFrost

ICBNd 5153 Prime BioFresh NoFrost Kombinim i integrueshëm ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

  • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
  • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
  • IceMaker po
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SICNd 5153 Prime NoFrost Kombinim i integrueshëm ftohës-ngrirës me EasyFresh dhe NoFrost

ICBNd 5163 Prime BioFresh NoFrost Kombinim i integrueshëm ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

IXRFA 5175 Peak BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side me AutoDoor

  • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
  • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm
  • IceMaker po
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIFNAe 5188 Peak NoFrost Frigorifer ngrirës i integrueshëm me NoFrost dhe AutoDoor

IRBAd 5190 Peak BioFresh Frigorifer i integrueshëm me BioFresh Professional dhe AutoDoor

  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.