Gjerësia e bufesë (cm)


Lartësia e bufesë


Mënyra e instalimit


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë


Made in Germany

Karakteristikat

Teknologjia e freskimit


IceMaker

Rezultati 1-9 nga 9

IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178,8 / - / 55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803079798
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178,8 / - / 55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SICNd 5153 Prime NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës i integrueshëm me EasyFresh dhe NoFrost

ICBNd 5153 Prime BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178,8 / - / 55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803079811
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178,8 / - / 55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SICNd 5153 Prime NoFrost Kombinim ftohës-ngrirës i integrueshëm me EasyFresh dhe NoFrost

ICBNd 5163 Prime BioFresh NoFrost Kombinim frigoriferi dhe ngrirësi i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

SBS 70I4 Premium BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803066019
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIGN 3576 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

IKBP 3560 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

SBSWdf 99I5 Premium BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme/Me mundësi dekorimi
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803080091
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme/Me mundësi dekorimi
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIGN 3556 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

EWTdf 3553 Vinidor Raft vere i integruar

IKB 3560 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

SBSWdf 99I5 Premium BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme/Me mundësi dekorimi
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803098478
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme/Me mundësi dekorimi
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIGN 3556 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

EWTdf 3553 Vinidor Raft vere i integruar

IKB 3560 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

SBSWgb 99I5 Premium BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803075813
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIGN 3556 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

EWTgb 3583 Vinidor Raft vere i integruar

IKB 3560 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

SBSWgb 99I5 Premium BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803098454
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIGN 3556 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

EWTgb 3583 Vinidor Raft vere i integruar

IKB 3560 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

SBSWgw 99I5 Premium BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803075837
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIGN 3556 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

EWTgw 3583 Vinidor Raft vere i integruar

IKB 3560 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

SBSWgw 99I5 Premium BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803098430
 • Dimensionet e bufesë Lartësi/Gjerësia/Thellësia 177,2 - 178,8|177,2 - 178|177,2 - 178,8 / 56 - 57|56 - 57|56 - 57 / 55,0|55,0|55,0 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIGN 3556 Premium NoFrost Ngrirës i inegrueshëm që përshtatet me NoFrost

EWTgw 3583 Vinidor Raft vere i integruar

IKB 3560 Premium BioFresh Frigorifer i inegrueshëm që përshtatet me BioFresh

 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.