Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat

Ndarja 0°


Rezultati 1-3 nga 3

SBS 66I2 Premium NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++ / A++
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 255 / 248 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SBS 66I3 Premium BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++ / A++
Ndarja 0° BioFresh
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 255 / 233 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

SBS 70I4 Premium BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side i integrueshëm me BioFresh dhe NoFrost

Klasa e efiçencës së energjisë A++ / A+++
Ndarja 0° BioFresh
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 209 / 301 l
Mënyra e instalimit E integrueshme
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.