Lartësia e pajisjes


Gjerësia e bufesë (cm)


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e bufesë


Mënyra e instalimit


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë


Made in Germany

Karakteristikat

Teknologjia e freskimit


IceMaker


InfinitySpring

Rezultati 1-10 nga 25

IXCC 5155 Prime BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Lartësia e bufesë 178 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803079798
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SICNd 5153 Prime NoFrost Kombinim i integrueshëm ftohës-ngrirës me EasyFresh dhe NoFrost

ICBNd 5153 Prime BioFresh NoFrost Kombinim i integrueshëm ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Lartësia e bufesë 178 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803079811
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SICNd 5153 Prime NoFrost Kombinim i integrueshëm ftohës-ngrirës me EasyFresh dhe NoFrost

ICBNd 5163 Prime BioFresh NoFrost Kombinim i integrueshëm ftohës-ngrirës me BioFresh dhe NoFrost

IXRF 4155 Prime BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Lartësia e bufesë 122 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803099659
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIFNd 4155 Prime NoFrost Frigorifer ngrirës i integrueshëm me NoFrost

IRBd 4150 Prime BioFresh Frigorifer ftohës i integrueshëm me BioFresh

IXRF 4555 Prime BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Lartësia e bufesë 140 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803099734
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIFNd 4556 Prime NoFrost Frigorifer ngrirës i integrueshëm me NoFrost

IRBd 4550 Prime BioFresh Frigorifer ftohës i integrueshëm me BioFresh

IXRF 5155 Prime BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Lartësia e bufesë 178 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803096979
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIFNe 5178 Peak NoFrost Frigorifer ngrirës i integrueshëm me NoFrost

IRBd 5150 Prime BioFresh Frigorifer ftohës i integrueshëm me BioFresh

IXRF 5175 Peak BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Lartësia e bufesë 178 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
 • GTIN 4016803096917
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFresh
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIFNei 5188 Peak NoFrost Frigorifer ngrirës i integrueshëm me NoFrost

IRBPdi 5170 Peak BioFresh Frigorifer ftohës i integrueshëm me BioFresh

IXRF 5185 Peak BioFresh NoFrost Kombinim krah-për-krah

 • Lartësia e bufesë 178 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFreshProfessional
 • GTIN 4016803096931
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFreshProfessional
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIFNe 5188 Peak NoFrost Frigorifer ngrirës i integrueshëm me NoFrost

IRBd 5170 Peak BioFresh Frigorifer i integrueshëm me BioFresh Professional

IXRFA 5175 Peak BioFresh NoFrost Kombinim Side-by-Side me AutoDoor

 • Lartësia e bufesë 178 cm
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFreshProfessional
 • GTIN 4016803096955
 • Mënyra e instalimit E integrueshme
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Teknologjia e freskimit BioFreshProfessional
Përmban pajisjet individuale në vijim:

SIFNAe 5188 Peak NoFrost Frigorifer ngrirës i integrueshëm me NoFrost dhe AutoDoor

IRBAd 5190 Peak BioFresh Frigorifer i integrueshëm me BioFresh Professional dhe AutoDoor

 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.