Shërbimi i Liebherr

Keni pyetje për mënyrën e përdorimit të pajisjeve tona? Përfitoni nga oferta e gjithanshme e shërbimit përpara dhe pas blerjes së një pajisjeje Liebherr.