Besueshmëria dhe siguria më e lartë

Në laboratorë vendosen kërkesat më të larta lidhur me sigurinë dhe besueshmërinë për frigoriferët ftohës dhe ngrirës. Sistemi elektronik preciz, sistemi i ftohjes dinamike dhe izolimi shumë i mirë garantojnë kosto të ulëta pune dhe në të njëjtën kohë mbrojnë mjedisin. Komponentët modernë dhe sistemi preciz i komandimit sigurojnë që substancat dhe materialet e vendosura në ruajtje të mbahen në kushtet më optimale.

Frigoriferët ftohës për laborator

Sistemi i ftohjes ndarja e ftohjes


Vëllimi bruto


Sistemi i ftohjes ndarja e ngrirjes


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Vernetzbarkeit

Rezultati 1-10 nga 19

 • 1
 • 2

LCexv 4010 MediLine Kombinim për laborator me sistem elektronik "Comfort"

 • Vëllimi bruto total 361 l
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +3 °C deri në +16 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +3 °C deri në +16 °C

LCv 4010 MediLine Kombinim për laborator me sistem elektronik "Comfort"

 • Vëllimi bruto total 361 l
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +3 °C deri në +16 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +3 °C deri në +16 °C

LKexv 1800 MediLine Frigorifer ftohës për laborator me sistem komandimi mekanik

 • Vëllimi bruto total 180 l
 • Bruttovolumen Gesamt 180 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 86 / 60 / 60 cm
 • SmartMonitoring
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +1 °C deri në +15 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 180 l
 • SmartMonitoring
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +1 °C deri në +15 °C

LKexv 2600 MediLine Frigorifer ftohës për laborator me sistem komandimi mekanik

 • Vëllimi bruto total 240 l
 • Bruttovolumen Gesamt 240 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125 / 60 / 61 cm
 • SmartMonitoring
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +1 °C deri në +15 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 240 l
 • SmartMonitoring
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +1 °C deri në +15 °C

LKexv 3600 MediLine Frigorifer ftohës për laborator me sistem komandimi mekanik

 • Vëllimi bruto total 333 l
 • Bruttovolumen Gesamt 333 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164,1 / 60 / 61 cm
 • SmartMonitoring
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +1 °C deri në +15 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 333 l
 • SmartMonitoring
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +1 °C deri në +15 °C

LKexv 3910 MediLine Frigorifer ftohës për laborator me sistem elektronik "Comfort"

 • Vëllimi bruto total 360 l
 • Bruttovolumen Gesamt 360 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +3 °C deri në +16 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 360 l
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +3 °C deri në +16 °C

LKexv 5400 MediLine Frigorifer ftohës për laborator me sistem komandimi mekanik

 • Vëllimi bruto total 554 l
 • Bruttovolumen Gesamt 554 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164 / 75 / 72,9 cm
 • SmartMonitoring
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +1 °C deri në +15 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 554 l
 • SmartMonitoring
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes +1 °C deri në +15 °C

LKPv 1420 MediLine Frigorifer ftohës për laborator me sistem elektronik "Comfort"

 • Vëllimi bruto total 1.366 l
 • Bruttovolumen Gesamt 1.366 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 216 / 143 / 83 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes -2 °C deri në +16 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 1.366 l
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes -2 °C deri në +16 °C

LKPv 1423 MediLine Frigorifer ftohës për laborator me sistem elektronik "Profi"

 • Vëllimi bruto total 1.397 l
 • Bruttovolumen Gesamt 1.397 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 216 / 143 / 83 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes 0 °C deri në +16 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 1.397 l
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes 0 °C deri në +16 °C

LKPv 6520 MediLine Frigorifer ftohës për laborator me sistem elektronik "Profi"

 • Vëllimi bruto total 602 l
 • Bruttovolumen Gesamt 602 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 216 / 70 / 83 cm
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes -2 °C deri në +16 °C
 • Bruttovolumen Gesamt 602 l
 • SmartMonitoring E plotësueshme, duhet blerë shtesë aplikacioni i lidhjes në rrjet
 • Diapazoni i temperaturave ndarja e ftohjes -2 °C deri në +16 °C
 • Rezultati i kërkimit për faqe
 • 1
 • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.