Besueshmëria dhe siguria më e lartë

Në laboratorë vendosen kërkesat më të larta lidhur me sigurinë dhe besueshmërinë për frigoriferët ftohës dhe ngrirës. Sistemi elektronik preciz, sistemi i ftohjes dinamike dhe izolimi shumë i mirë garantojnë kosto të ulëta pune dhe në të njëjtën kohë mbrojnë mjedisin. Komponentët modernë dhe sistemi preciz i komandimit sigurojnë që substancat dhe materialet e vendosura në ruajtje të mbahen në kushtet më optimale.

Frigoriferët ftohës për laborator

Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes


Sistemi i ftohjes ndarja e ftohjes


Sistemi i ftohjes ndarja e ngrirjes


Zona për temperaturën e rregullueshme


Materiali hapësira e brendshme


Materiali dera/kapaku

Pikat kryesore të pajisjes

Ndriçimi i brendshëm

Rezultati 1-10 nga 26

  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.