Besueshmëria dhe siguria më e lartë

Në laboratorë vendosen kërkesat më të larta lidhur me sigurinë dhe besueshmërinë për frigoriferët ftohës dhe ngrirës. Sistemi elektronik preciz, sistemi i ftohjes dinamike dhe izolimi shumë i mirë garantojnë kosto të ulëta pune dhe në të njëjtën kohë mbrojnë mjedisin. Komponentët modernë dhe sistemi preciz i komandimit sigurojnë që substancat dhe materialet e vendosura në ruajtje të mbahen në kushtet më optimale.

Frigoriferët ftohës për laborator

Sistemi i ftohjes ndarja e ftohjes


Vëllimi bruto


Sistemi i ftohjes ndarja e ngrirjes


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes

Rezultati 1-10 nga 17

  • 1
  • 2

LCexv 4010

Vëllimi bruto total 361 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 200,3 / 59,7 / 61,5 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,800 kWh / 24h

LCv 4010 MediLine

Vëllimi bruto total 361 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 200,3 / 59,7 / 61,5 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,800 kWh / 24h

LKexv 1800

Vëllimi bruto total 180 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 86 / 60,0 / 60,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,898 kWh / 24h

LKexv 2600 MediLine

Vëllimi bruto total 240 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,786 kWh / 24h

LKexv 3600 MediLine

Vëllimi bruto total 333 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,947 kWh / 24h

LKexv 3910 MediLine

Vëllimi bruto total 360 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 184,0 / 59,7 / 61,5 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,865 kWh / 24h

LKexv 5400 MediLine

Vëllimi bruto total 554 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164 / 75,0 / 73,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,983 kWh / 24h

LKPv 1420 MediLine

Vëllimi bruto total 1.361 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 216,0 / 143,0 / 83,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,956 kWh / 24h

LKPv 1423 MediLine

Vëllimi bruto total 1.361 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 216,0 / 143,0 / 83,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 2,245 kWh / 24h

LKPv 6520 MediLine

Vëllimi bruto total 597 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 216,0 / 70,0 / 83,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,361 kWh / 24h
  • Rezultati i kërkimit për faqe
  • 1
  • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.